Eksempel på stillingsutlysning til sommerskolen

Dette er et eksempel på hvordan en utlysning kan se ut, og er utarbeidet av Oslo kommune. 

Lærer 1.-7. trinn Sommerskolen

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever som vil bruke litt av sommerferien til å fordype seg, og ønsker å lære litt mer i ett eller flere av skolefagene på en litt annen måte. Gjennom spennende kursinnhold med faglig fordypning, daglig fysisk aktivitet og kulturopplevelser ønsker Sommerskolen å bidra til opplevelser av mestring, læringsglede og skape faglig engasjement utover det ordinære skoleåret.

Sommeren 2019 hadde vi 42 kurssteder med til sammen over 20 000 elever og 1000 ansatte. Til sommeren arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for femtende gang, med kurs i uke 25, 26 og 32, for elever i grunnskolen og på videregåendeopplæring som bor og går på skole i Oslo.

Har du lyst på en spennende og lærerik sommerjobb?

Vi søker etter deg som er engasjert, kunnskapsrik og har et positivt elevsyn. Du må ønske å skape engasjement og nysgjerrighet hos våre elever i osloskolen. En jobb hos oss gir deg et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i grunnskolen, og arbeidserfaring med barn og unge. I søknaden din vil vi gjerne at du blant annet svarer på følgende spørsmål: 1) Hva er din motivasjon for å bruke litt av sommerferien din på å jobbe hos oss? 2) Hva slags egenskaper og erfaringer har du som vil gjøre deg egnet til en jobb hos oss?

Som lærer i Sommerskolen vil du ha ansvaret for en elevgruppe på 25-30 elever sammen med en assistent i en uke (5 dager). I løpet av disse fem dagene underviser du i et ferdig planlagt kursopplegg. Det krever likevel at den enkelte lærer forbereder seg, og setter seg godt inn i det faglige opplegget. Som lærer hos oss vil du ha muligheten til å komme med ønsker om hvilket kurs du ønsker å undervise i, kurssted og hvor mange uker du vil jobbe. Uke 25 er obligatorisk for alle våre lærere, men utover det kan du ønske deg jobb i ukene 26 og/eller 32. Det er obligatorisk å delta på opplæring i juni og forberedelser på kursstedet helgen før første kursdag. Mer informasjon om kursene våre finner du på sommerskolenoslo.no.

For å kunne jobbe hos oss må du levere politiattest, den søkes det om etter at du eventuelt har fått tilbud om jobb.

 • Søknadsfrist: 25.01.2021
 • Arbeidsgiver: Oslo kommune
 • Stillingstittel: Lærer på 1.-7.trinn i Sommerskolen Oslo 2021
 • Stillinger: 100, heltid
 • Ansettelsesforhold: Midlertidig
 • Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, forberede og gjennomføre undervisning med utgangspunkt i våre kursplaner
 • Bidra til praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset på kursstedet
 • Samarbeide og koordinere undervisning og aktiviteter med assistenter, støtteassistenter og andre lærere
 • Ivareta elevenes sikkerhet og trivsel, og skape et godt miljø for læring og trivsel
 • Samarbeide med foresatte

Kvalifikasjoner

 • Minst 30 studiepoeng i faget du ønsker å undervise i (norsk, matematikk, naturfag, engelsk/språkfag, IKT), og gjerne studiepoeng innen pedagogikk. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglendestudiepoeng
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Erfaring som klasseleder
 • Kunnskap om begynneropplæringen i fag og grunnleggende ferdigheter på 1.-4. trinn, eller kunnskap om grunnleggende opplæring i fag og ferdigheter på 5.-7. trinn

Personlige egenskaper

 • Vi søker trygge og ansvarsbevisste lærere som er fleksible og som tar initiativ
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Være løsningsorientert, og ta med alle elevene i undervisningen
 • Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En lærerik sommerjobb med godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med læreryrket, og arbeid med barn og unge
 • Lønnstrinn 21, som tilsvarer kr 212,13 per time

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!