Innledning til veilederen

I denne veiledningsdelen beskriver vi noen sentrale elementer som bør inngå i en kommunal rammeplan for kvalitetsutvikling i SFO. Vi har også systematisert konkrete eksempler fra kommuner som har utarbeidet planer for kvalitetsutvikling i SFO.

Veiledningen bygger på beskrivelser av kvalitetsfaktorer, definisjon av kvalitet og nasjonale og kommunale føringer for SFO. Alle disse elementene blir beskrevet under temaet "Faktorer for kvalitetsutvikling" .

Her finner du beskrivelse av kvalitetsbegrepet og faktorene som kan bidra til øke kvaliteten på SFO.

Nasjonale og kommunale føringer for SFO

Det er fastsatt få nasjonale føringer for innholdet i skolefritidsordningen (SFO). Opplæringsloven § 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. Det er også stilt krav om at skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. De statlige kravene til skolefritidsordningen er nærmere beskrevet her.

En rekke kommuner har i tillegg til vedtektene fastsatt føringer for organisering og innhold i SFO som kan ha betydning for kvaliteten på tilbudet. Kommunene bruker ulike betegnelser på sine styrende dokumenter for SFO. Eksempler på benevnelser er rammeplan, kvalitetsplan, kommunedelplan og strategiplan for SFO.

En prosess med å sette kvalitet i SFO på dagsorden i kommunen, er verdifull i seg selv. Ved å utarbeide et overordnet plandokument kan kommunen ta stilling til mål, innhold og strategier for SFO og bidra til kvalitetsutvikling og utjevning av SFO-tilbudet i kommunen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!