Vurdering av måloppnåelse

Det anbefales å gjennomføre jevnlige foreldreundersøkelser for foreldre med barn i SFO. Slik kan kommunen kartlegge foreldres grad av tilfredshet med det tilbudet den enkelte SFO gir.

Kommunen kan arbeide systematisk med evaluering av kvalitet i SFO, for eksempel gjennom å etablere et vurderingssystem for måloppnåelse av kvalitet i SFO. Vurderingssystemet kan ta utgangspunkt i resultater fra brukerundersøkelser, rapportering, intern evaluering/egenevaluering og lignende.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!