Utkast til rammeplan for SFO - les og gi innspill

Her er det første utkastet til ny nasjonal rammeplan for SFO. Frist for å komme med innspill er 7. august.

Vi er tidlig i arbeidet med å utvikle den nasjonale rammeplanen for SFO. Er vi på rett vei?

Vi ønsker å involvere alle som er interessert i SFO i arbeidet med ny rammeplan. Derfor får du allerede nå lese utkastet som rammeplangruppa fortsatt jobber med. Vi ber om innspill slik at vi får god tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer.

I desember kommer en offisiell høring på det endelige rammeplanutkastet. 

Les rammeplanutkastet og gi oss dine innspill 

Fristen er 7. august. 

Lesestoff

Hvis du ønsker å lese deg opp før du gir innspill på rammeplanskissen anbefaler vi: 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!