Høring: Nasjonal rammeplan for SFO

Her kan du lese utkastet til nasjonal rammeplan for SFO. Vi ønsker tilbakemeldinger fra alle som har meninger om SFO-tilbudet. Frist for å svare på høringen er 16. mars 2021.

Formålet til skolefritidsordningen (SFO) er å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.

I dag har ikke SFO en nasjonal rammeplan som rammer inn tilbudet. Forskning viser at det er store lokale variasjoner. Målet med rammeplanen er å få et mer likeverdig tilbud i hele landet. Samtidig skal rammeplanen ivareta det lokale handlingsrommet, egenarten og tradisjonene til SFO. 

Les rammeplanutkastet og gi oss dine innspill 

Høringsfristen er 16. mars 2021. 

Hva skjer etter høringen?

Etter høringen vurderer vi innspillene og jobber videre med rammeplanen. Det er Kunnskapsdepartementet som skal fastsette rammeplanen.

  • Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette rammeplanen våren 2021.
  • Rammeplanen vil gjelde fra høsten 2021.
  • Parallelt med arbeidet med rammeplanen, jobber vi med å utvikle støtte- og veiledningsmateriell. Noe av materiellet vil være klart samtidig med at rammeplanen blir fastsatt. 

Slik har vi jobbet med rammeplanen

Utkastet til rammeplan er utarbeidet av en rammeplangruppe med fagpersoner fra SFO, kommuner og universitet og høgskole, i samarbeid med oss i Utdanningsdirektoratet. Underveis i arbeidet har vi hatt en åpen innspillsrunde, og dialog med representanter fra sektor og fagmiljøer. Vi har også hatt en referansegruppe med sentrale organisasjoner og Sametinget.

Lesestoff

Hvis du ønsker å lese deg opp før du svarer på høringen, anbefaler vi: 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!