Formålsbeskrivelser

Utdrag fra Rammeplan Aktivitetsskolen Oslo kommune

"Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av Aktivitetsskolen."

Utdrag fra Kvalitet i SFO Frogn kommune

"Planens hensikt:

  • Et styringsredskap for skoleeier, rektorer, SFO-ledere og ansatte
  • Et grunnlag for kompetanseutvikling i SFO"

Utdrag fra Plan for utvikling av kvalitet i Arendal SFO

"Dette er en lokal plan for hvordan kvaliteten i skolefritidsordningene i Arendal kommune skal heves ytterligere. Målet med planen er primært å gi ledere og øvrige ansatte ved SFO en forpliktende ramme for arbeidet med utvikling av kvaliteten i skolefritidsordningen. At planen er forpliktende, betyr at barn og foreldre har rett til å forvente at alle skolefritidsordninger arbeider i retning av angitte mål og iverksetter fastsatte tiltak."

Utdrag fra Rammeplanen for SFO i Bodø

"Rammeplanen for SFO i Bodø skal gi retning for organisering av og innhold i skolefritidstilbudet i Bodø kommune."

Utdrag fra Rammeplan for skolefritidsordningen i Lørenskog kommune

"Rammeplanen er retningsgivende plan for innhold og organisering av SFO i Lørenskog kommune. Hver enkelt skole må med utgangspunkt i denne utarbeide plan for virksomheten i SFO på hver enkelt skole. Denne skal ta utgangspunkt i rammeplanen, skolens satsningsområder og virksomhetsplan og vedtas i skolens driftsstyre."

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!