SFO/AKS

Her finner du beskrivelse av viktige faktorer for å skape kvalitet i SFO og veiledning til kommuner som ønsker å utarbeide et plandokument for kvalitetsutvikling i SFO. Du finner også flere eksempler og case fra kommuner og skoler.

Moderasjonsordninger

Fra 1. august 2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger i SFO.

Faktorer for kvalitetsutvikling

I denne delen beskriver vi ulike faktorer for kvalitetsutvikling i SFO- Kvalitetsfaktorene er identifisert ved en gjennomgang av styringsdokumenter som omtaler SFO, evalueringen av Helhetlig skoledag og andre relevante satsinger som berører SFO, sluttrapporter fra Helhetlig skoledag og kommunale planer for arbeid med kvalitet i SFO.

Før vi beskriver de ulike kvalitetsfaktorene, redegjør vi kort for regelverket for SFO og for nasjonale og kommunale føringer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!