Utviklingsarbeid i SFO

Utviklingsarbeid i SFO handler om å jobbe over tid for å skape endring og god kvalitet i tilbudet. Alle ansattes bidrag teller for at utviklingsarbeidet skal lykkes.  

Utviklingsarbeid handler om å jobbe systematisk for å forandre eller utvikle praksis i SFO. Utviklingsarbeid gir deg også mulighet for egenutvikling. Gjennom arbeidet kan du reflektere over egen praksis, lære noe nytt og øke kompetansen din.

Læring handler både om å tilegne seg ny kunnskap og endre sin praksis. Samtidig er målet for et utviklingsarbeid å endre og utvikle hele organisasjonen. Arbeidet må sette spor i SFO som enhet, ikke bare hos hver enkelt ansatt. I et utviklingsarbeid har alle ansatte en viktig rolle for at det skal lykkes. Det er en vinn-vinn-situasjon, hvor ditt bidrag betyr noe og du kan lære deg noe nytt gjennom arbeidet.

Både begrepet utviklingsarbeid og begrepet endringsarbeid kan brukes om denne type arbeid. Uansett hvilket begrep dere velger å bruke er målet at arbeidet skal føre til forbedringer.