Moderasjonsordninger i SFO

Det er fastsatt to moderasjonsordninger i SFO.

  • En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn.

Veileder om moderasjonsordninger i SFO