Digital SFO-konferanse 30. august 2022

Velkommen til digital konferanse om rammeplan for SFO. Husk å melde deg på! 

Hovedmålgruppen for konferansen er ledere og ansatte i SFO, men andre er også velkomne til å delta. 

Tidspunkt: 30. august 2022,  kl. 9–12

Påmelding: Meld deg på her

Har du ikke anledning til å delta? Innleggene på konferansen blir tatt opp og publisert på udir.no i etterkant. 

Program

Kl. 09.00–09.10: Velkommen og innledning 

v/Utdanningsdirektoratet

Kl. 09.10–09.45: Mat- og bevegelsesglede i SFO

Innleder: Lene Bakke og Karen Klepsvik, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet skal styrke SFOs rolle som helsefremmende arena gjennom arbeid med mat og måltid og fysisk aktivitet. Viktige tema de jobber med er matglede, måltider og måltidets funksjon, bevegelsesglede, motivasjon og mestring i fysisk aktivitet. Lene Bakke og Karen Klepsvik fra MHFA setter søkelys på hvordan man kan fremme mat- og bevegelsesglede i SFO-hverdagen. 

Kl. 9.45–10.00: Pause

Kl. 10.00–10.25: Eikeli SFO – progresjon og helhet i fokus

Innleder: Berit Thoresen Dahle, Eikeli SFO.

Berit Thoresen Dahle er assisterende rektor med ansvar for SFO og SFO 5+ ved Eikeli skole i Bærum kommune. Hun forteller blant annet om hvordan Eikeli SFO har helhet i fokus, og hvordan de legger til rette for progresjon for ulike aldersgrupper.

Kl. 10.25–10.30: Kort beinstrekk

Kl. 10.30–11.00: Inkluderende miljø i SFO – dialog med barn og foreldre

Innleder: Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut.

Ingrid Lund jobber ved universitetet i Agder og på Dronning Mauds Høgskole. Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt med fokus på barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.  

For at barn skal oppleve seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet må foreldre og ansatte ha en god dialog. Ingrid Lund snakker blant annet om betydningen av god dialog for et inkluderende miljø, og hvordan ansatte ser, møter og snakker med og om barn og foreldre.  

Kl. 11.00–11.15: Pause

Kl. 11.15–11.50: Trygg og god kultur – dialog i personalet

Innleder: Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut.

Voksne er viktige rollemodeller for sosial samhandling, og kulturen på en arbeidsplass påvirker om miljøet oppleves trygt og godt. Ingrid Lund snakker om de voksnes holdninger til egen rolle på jobb, og deres måte å være på i møte med barn, foreldre og kollegaer.

Kl. 11.50–12.00: Avslutning

v/Utdanningsdirektoratet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!