1. Rapportere
 2. Kontrollere

Rapportere

 • Videregående skoler skal sende inn elevtall 1. april og 1. oktober hvert år.

  Grunnskoler skal sende inn elevtall per 1. oktober hvert år.

  Dersom datoen for elevtelling kommer i konflikt med ferie eller annen form for undervisningsfri ved skolen skal følgende gjelde: 

  • Dersom skolen ikke har undervisning 1. april, skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall den siste skoledagen før 1. april.
  • Dersom skolen ikke har undervisning 1. oktober skal skolen oppgi tilskuddsberettiget elevtall den siste skoledagen før 1. oktober.

  Utdanningsdirektoratet bruker henvisningene og datoene 1. oktober og 1. april fra økonomiforskriften i sine brev og veiledninger, da avvikene knyttet til telledato vil variere fra år til år og fra skole til skole.

 • Videregående skoler skal sende inn elevtallsprognose 1. april og 1. oktober hvert år.

  Grunnskoler skal sende inn elevtallsprognose 1. april hvert år.

 • De elevene som skal telles er de som er elever på tidspunktene/datoene for rapporteringen. Dersom en elev har sluttet før rapporteringstidspunktet, skal vedkommende elev ikke telles med som tilskuddsberettiget i elevtallsrapporteringen.

 • Videregående skoler får ikke utbetalt tilskudd for elever som har ugyldig fravær utover 20 dager. Det er definert regler for hva som er gyldig fravær. Skolen kan søke om unntak fra fraværsgrensen for enkeltelever når det foreligger særskilte grunner.

  Les om unntak fra 20-dagersregelen

Kontrollere

 • Dersom faktisk elevtall avviker vesentlig fra elevtallsprognosen som er meldt inn, skal skolen umiddelbart melde fra til Utdanningsdirektoratet. Dersom skolen er i tvil om hva som er et ”vesentlig avvik”, må den ta kontakt med direktoratet for en vurdering.

  Direktoratet vil eventuelt justere videre utbetalinger, alternativt kreve tilbake for mye utbetalt statstilskudd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!