Legge ned en friskole

Dersom skolens styre vedtar at skolens drift skal legges ned, må følgende opplysninger og dokumentasjon sendes til Utdanningsdirektoratet.

  • Navn, adresse, e-post og telefonnummer til styreleder og styremedlemmer ved skolens styre eller avviklingsstyre.
  • Oversikt over samtlige av skolens gjenværende aktiva, samt en redegjørelse for hvilke midler disse aktivaene skriver seg fra.
  • Et avsluttende regnskap bekreftet av revisor (så snart det foreligger).

Midler som skal tilbakeføres

Utdanningsdirektoratet kan kreve tilbakeført gjenstående midler som skriver seg fra offentlige tilskudd før endelig avvikling av skolen finner sted, se friskoleloven § 7-2 annet ledd.

Eventuelt for mye utbetalt statstilskudd må betales tilbake til Utdanningsdirektoratet, se økonomiforskrift til friskoleloven § 6 annet ledd.

Eventuelle midler fra investeringsfond tilbakeføres til Utdanningsdirektoratet, se økonomiforskrift til friskoleloven § 11 annet ledd. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at skolen kan søke om å få overføre fondsmidler til en annen skolevirksomhet etter friskoleloven. Bruk av fondsmidlene er da avgrenset til investeringer.

Skoler som ønsker å starte opp igjen senere må søke om ny godkjenning

Dersom skolen ønsker å starte opp på nytt ved en senere anledning, må skolen søke om ny godkjenning. Søknaden vil i et slikt tilfelle bli behandlet som en søknad om oppstart av ny skole.

Dersom et annet rettssubjekt ønsker å overta driften, må det også søkes om ny godkjenning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!