3. til 4. trinn

Vi har fastsatt et samlet minstetimetall for de enkelte fagene elvene skal ha på 1.-7 trinn. Kommunene som eier skolene har plikt til å gi dette timetallet til elevene, men de står fritt til å tilby flere timer. Derfor kan det variere fra sted til sted hvor mange timer elevene har i de enkelte fagene på 3. og 4. trinn.

Læreplaner for fag

Fornyelse av fagene i skolen

Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.

Les mer om fagfornyelsen

I læreplanene for fag kan man se hvilken kompetanse elevene skal ha etter 4. årstrinn. Det er opp til skolene når elevene skal lære hva og hvilke metoder de ønsker å bruke for at elevene skal få den kompetansen læreplanene sier. Skolene kan  for eksempel velge å la lærere i ulike fag samarbeide for at elevene skal lære, de kan velge om elevene lærer best ute eller inne i klasserommet, ved hjelp av IKT eller tavleundervisning.

Fag

Generell del av læreplanen

I tillegg for læreplanene for fag, skal skolene også følge prinsipper for opplæringen og læreplanens generelle del  som sier noe om at "målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp".

Generell del av læreplanen

Kartleggingsprøver 3. trinn

På 3. trinn skal alle elever ta en kartleggingsprøve i lesing. I tillegg kan skolene velge om de vil gjennomføre en kartleggingsprøve i regning for 3. trinn. Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne ut hvilke elever som trenger ekstra hjelp.

Kartleggingsprøver 4. trinn

På 4. trinn kan skolene velge å gjennomføre en frivillig kartleggingsprøve i digitale ferdigheter.

Kartleggingsprøver grunnskole

Læringsstøttende prøver

Vi har utviklet noen frivillige, læringsstøttende prøver som lærerne kan velge å bruke hvis de ønsker. Resultatene skal brukes til å gi tilbakemeldinger til elevene underveis i skoleåret og som grunnlag for tilpasset opplæring.

Læringsstøttende prøver

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!