1. til 2. trinn

Skolen skal bidra til at barn og unge mestrer, lærer og utvikler seg. Det krever at de ansatte i skolene har god kunnskap om hvordan de kan variere og tilpasse læringsaktiviteter, slik at alle har mulighet til å lykkes.

Vi har fastsatt et samlet minstetimetall for de enkelte fagene elvene skal ha på 1. til 7. trinn. Kommunene som eier skolene har plikt til å gi dette timetallet til elevene, men de står fritt til å tilby flere timer. Derfor kan det variere fra sted til sted hvor mange timer elevene har i de enkelte fagene på 1. og 2. trinn. Noen skoler kan velge å fordele alle fagene utover alle trinn, mens andre kan velge å vente til elevene har blitt litt eldre før de får undervisning i noen av fagene.

Læreplaner for fag

Fornyelse av fagene i skolen

Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.

Les mer om fagfornyelsen

I læreplanene for fag kan man se hvilken kompetanse elevene skal ha etter 2. årstrinn eller etter 4. årstrinn. Det er opp til skolene når elevene skal lære hva og hvilke metoder de ønsker å bruke for at elevene skal få den kompetansen læreplanene sier. Skolene kan  for eksempel velge å la lærere i ulike fag samarbeide for at elevene skal lære, de kan velge om elevene lærer best ute eller inne i klasserommet, ved hjelp av IKT eller tavleundervisning.

Fag

Generell del av læreplanen

I tillegg til læreplanene for fag, skal skolene også følge prinsipper for opplæringen og læreplanens generelle del som sier noe om at "målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp".

Generell del av læreplanen

Kartleggingsprøver 1. og 2. trinn

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp.

På 1. trinn skal alle elevene ha en obligatorisk kartleggingsprøve i lesing. Skolene har også mulighet til å gjennomføre en kartleggingsprøve i regning.

På 2. trinn skal alle elever gjennomføre kartleggingsprøver i lesing og regning.

Kartleggingsprøver i grunnskolen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!