Konsekvenser av streiken i private barnehager

Kunnskapsdepartementet opplyser følgende om konsekvensene av den pågående barnehagestreiken.  

Tilbudet i den enkelte barnehage

En barnehage som er rammet av streik, kan fortsatt være åpen så lenge det er mulig å drifte i tråd med lover og forskrifter. Eier må vurdere hvilke konsekvenser streiken konkret får for den enkelte barnehage, og om driften kan opprettholdes innenfor regelverket. Dette vil avhenge av graden av uttak i den enkelte barnehage. Konsekvensen lokalt vil være både stengte barnehager og barnehager med redusert tilbud.

Tilskudd til private barnehager

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for tilskuddet til private barnehager i sin kommune. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager regulerer ikke direkte spørsmålet om barnehageeier er berettiget til kommunalt tilskudd dersom barnehagen stenges midlertidig. Som et utgangspunkt vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre om og når de eventuelt vil stanse eller avkorte det kommunale tilskuddet ved midlertidig stengning av en barnehage.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er avtalt i kontrakten mellom barnehageeier og foreldre. Barnehageloven regulerer ikke kontraktsvilkår og konsekvenser ved kontraktsbrudd. Oppfyllelse av kontrakten må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Midlertidig stenging av barnehagen er et brudd på kontrakten mellom foreldre og barnehageeier, som kan gi foreldrene rett til prisavslag.