Organisering, omfang og tilbud i åpne barnehager

Åpne barnehager er et tilbud til barn fra null til seks år. I rapporten Åpne barnehager i Norge - organisering, bruk og betydning går det fram at de fleste barna i åpne barnehager er under tre år.

Rapporten bringer resultater fra en kartlegging av åpne barnehager i Norge, og bringer en oversikt over organisering, omfang og type tilbud som gis i åpne barnehager. Også forhold rundt personalets kompetanse, betydningen tilbudet har for ulike brukergrupper og om åpen barnehage er en rekrutteringsarena for ordinær barnehage drøftes og besvares.

Åpne barnehagers plass i den norske barnehagesektoren i en tid med tilnærmet full barnehagedekning drøftes, og det argumenteres for at en bør øke bevisstheten rundt åpen barnehage som et forebyggende, inkluderende og sosialt utjevnende verktøy.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!