Skillet mellom tilrettelegging av barnehagetilbudet og spesialpedagogisk hjelp

Om et barn har behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet eller spesialpedagogisk hjelp, eller begge deler, må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Skillet kan være uklart og i noen saker vil det være vanskelig å avgjøre hva som er barnets behov. Det viktigste er at barnet får den hjelpen det har behov for og krav på, og at det fattes vedtak som er til barnets beste. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp utelukker ikke at det fattes vedtak om tilrettelegging og omvendt.

Du kan lese mer om skillet mellom tilrettelegging av barnehagetilbudet og spesialpedagogisk hjelp.

Eksempler 

Vi har laget noen eksempler på ulike problemstillinger knyttet til tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!