Søknadsprosessen og viktige frister

Søknadsfristen for lærerspesialistutdanningen var 1. mars.

Viktige datoer i 2021/2022

  • 1. februar: Søknadsskjema og oversikt over tilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist for lærerspesialistutdanningene
  • 15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader
  • 15. mars: Frist for skoleeiere for å søke om midler til lærerspesialistfunksjonen
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
  • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

Målet med de to ordningene er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling samtidig som de fortsetter å undervise i klasserommet. Ordningene skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfelleskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Hvordan søke om å delta?

Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om midler til lærerspesialistfunksjonen.

Informasjon om lærerspesialistfunksjon

Lærere kan i perioden 1. februar til 1. mars søke om å delta i lærerspesialistutdanningen. Utdanningen er på 60 studiepoeng på masternivå, over en periode på to år. Finansiering av vikarordning og krav til frigjøring og skoleeiers tilrettelegging vil gjelde for studieåret 2021/2022 og 2022/2023.

Spesialistutdanningen har arbeidskrav som innebærer at lærere skal utvikle og utforske egen praksis, og de skal sette i gang utviklingsprosesser på egen skole. Etter studiet skal lærerne kunne bidra til å styrke det kollektive profesjonsfelleskapet og til å utvikle skolen som lærende organisasjon.

Informasjon om lærerspesialistutdanningen