Spesialist i veiledning

Det er ulike behov for veiledningskompetanse i skolen: veiledning av praksiskandidater for å bedre kvaliteten på studentenes praksis, veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere for å støtte overgangen fra utdanning til yrke, og kollegaveiledning som en del av utviklingsarbeidet i profesjonsfellesskapet.

Lærerspesialister i veiledning vil kunne bygge på prinsippene for, og styrke arbeidet med oppfølging av de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole. Disse prinsippene understreker at veiledningen skal skape en god sammenheng mellom den kvalifiseringen som skjer i utdanningen og videre profesjonsutvikling i yrket.

Veiledningen skal både ivareta og utfordre den nyutdannede og skal involvere hele kollegiet, slik at veiledningen kan virke utviklende for profesjonsfellesskapet.

Det er naturlig at det er et nært samarbeid mellom fagspesialister (der kollegaveiledning på fagets grunn er et element) og veiledningsspesialister.