Spesialist i lærerutdanning

Denne lærerspesialistfunksjonen er tenkt opprettet på lærerutdanningsskoler, eventuelt også på skoler med praksisavtaler.

Lærerutdanning 2025 gir klare føringer om etablering av lærerutdanningsskoler (også barnehager), og det pekes på at det skal utvikles nasjonale rammer for disse partnerskapene. Hensikten med partnerskapene er: å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen, styrke forsknings- og utviklingsarbeid, øke bruk av delte stillinger, kvalitetsutvikling. 

Lærerutdanningsspesialisten bør særlig se på praksisopplæring på egen skole, kobling til masteroppgaver og deltakelse i veiledningsteam for disse, og hvordan UH-institusjonen og den aktuelle skolen kan videreutvikle samarbeidet for styrket kvalitetsutvikling. Lærerspesialisten kan også ha samhandlingsoppgaver med andre partnerskapsskoler i kommunen som ikke er definert som lærerutdanningsskole.