Spesialist i engelsk og/eller 2. fremmedspråk

En lærerspesialistfunksjon i engelsk vil kunne spille en viktig rolle for videreutvikling av engelskundervisningen i skolen.

Kravene til engelskkunnskaper er blitt høyere og omfatter flere, både i arbeidsliv og i høyere utdanning. Samtidig blir barn og unge eksponert for engelsk i fritiden i stadig større grad. Disse utviklingstrekkene er med på å endre forutsetningene for engelskfaget og stille nye krav til rollen som engelsklærer.  

Fagmiljøene innenfor de enkelte fremmedspråkene er ofte relativt små på hver skole. En lærerspesialistfunksjon i fremmedspråk vil kunne spille en viktig rolle for å styrke de faglige profesjons-fellesskapene i det enkelte fremmedspråk og på tvers blant lærerne i fremmed-språk.