Hva gjør de som ikke fikk læreplass?

Samfunnet og arbeidslivet er avhengig av fagarbeiderne, men hvert år står mange uten læreplass mot årets slutt. Vi har sett på statistikken, for å finne ut hva slags aktivitet de som ikke fikk læreplass er i. 

Per 1. desember 2013 hadde nærmere 1 av 3 søkere til læreplass ikke fått godkjent lærekontrakt. Totalt var 7 700 uten læreplass, og av disse hadde 5 750 lovfestet rett tilvideregående opplæring, såkalt ungdomsrett.

Fylkeskommunene er pålagt å gi søkere med ungdomsrett et
tilbud om opplæring. I dette notatet undersøker vi derfor hva
slags aktivitet disse søkerne var i frem til sommeren 2014,
altså resten av det skoleåret de søkte læreplass.

Fylkeskommunene er pålagt å gi søkere med ungdomsrett et tilbud om opplæring. Vi har derfor undersøkt hva slags aktivitet disse søkerne var i frem til sommeren 2014, altså resten av det skoleåret de søkte læreplass.

Dette er hovedfunnene: 

  • Mange av de med ungdomsrett som ikke hadde godkjent lærekontrakt innen 1. desember, kom i aktivitet innen sommeren. 18 prosent fikk senere lærekontrakt, 16 prosent fikk andre typer kontrakter og 22 prosent gikk i videregående skole. 
  • Totalt betyr det at 55 prosent av søkerne uten godkjent lærekontrakt var i videregående opplæring i løpet av skoleåret, slik de har krav på.
  • 21 prosent var i aktivitet registrert av oppfølgingstjenesten, som jobber for å få ungdommen tilbake i utdanning, i arbeid eller i andre kompetansefremmende aktiviteter.
  • 23 prosent var i ukjent aktivitet.
  • Tilbudet varierer mye fra fylke til fylke. En læreplasssøker fra for eksempel Vestfold har ikke de samme mulighetene som en søker fra Rogaland.

Les mer her