Statistikknotat om fag- og yrkesopplæring

De siste fem årene har antall nye lærekontrakter økt, og i 2017 startet over 21 500 personer i lære. 

Nøkkeltall:

  • 21 500 nye lærekontrakter i 2017. Det er 1 660 flere enn i fjor
  • 19 760 lærebedrifter hadde tilknyttet lærling i løpet av det siste året
  • 25 670 fag- og svennebrev ble oppnådd i 2016-17
  • 4 av 5 lærlinger oppnår fagbrev innen fem år

Lærekontrakter

21 500 nye kontrakter

De siste fem årene har antall nye lærekontrakter økt med 16 prosent, og i 2017 startet 21 504 personer i lære. Dette er det høyeste som noen gang er målt, og er 1 660 flere enn i fjor.

Figur 1. Nye lærekontrakter fordelt på sektor. 2012-2017. Antall.

 

Kilde: udir.no/statistikk

32 prosent økning i kommunal sektor

De siste fem årene har kommunal sektor og statlig sektor hatt en økning på henholdsvis 32 og 25 prosent. Privat sektor, hvor hoveddelen av lærekontraktene finnes, har hatt en økning på 16 prosent.

 Kun ett fylke, Rogaland, har hatt nedgang i antall nye lærekontrakter i denne perioden med 6 prosent færre lærekontrakter. Oslo har størst økning i antall lærekontrakter med 347 flere nye lærekontrakter. Finnmark har den største relative økningen med en vekst på 48 prosent fra 2012 til 2017.

Flest nye lærekontrakter i bygg- og anleggsteknikk

I 2017 var det flest nye lærekontrakter i bygg- og anleggsteknikk og færrest nye lærekontrakter i medier og kommunikasjon. Seks av ni utdanningsprogrammer har hatt en økning de siste fem årene, mens øvrige har hatt en nedgang. Helse- og oppvekstfag har størst økning i antall nye lærekontrakter med 1060 flere lærlinger. Det er størst nedgang i design og håndverk med 211 færre nye lærlinger.

Figur 2. Nye lærekontrakter fordelt på utdanningsprogram. 2008-2017. Antall. 

 

Kilde: udir.no/statistikk

Lærebedrifter

15 prosent flere lærebedrifter med lærling

Fra 2013 til 2017 har antall lærebedrifter med lærling økt med 2600 totalt i landet. 19 760 lærebedrifter som har hatt en lærling i løpet av det siste året. Det er 15 prosent flere enn fire år tidligere.

De siste fem årene har samtlige fylker har hatt en økning i antall lærebedrifter. Oslo og Hordaland har rekruttert flest nye lærebedrifter med henholdsvis 280 og 250 flere lærebedrifter med lærling. Størst relativ økning har det vært i Finnmark med 30 prosent flere lærebedrifter, mens Telemark og Rogaland har hatt lavest relativ økning med henholdsvis 6 og 5 prosent.

1 av 4 lærebedrifter har ikke lærling

Det er 27 104 godkjente lærebedrifter i landet, hvorav 19 760 har hatt lærling det siste året. Det vil si at 27 prosent av de godkjente lærebedriftene ikke har hatt lærling det siste året. Det varierer en del mellom fylkene hvor stor andel av de godkjente lærebedriftene som har lærling. I Oslo og Hordaland har 80 prosent av lærebedriftene lærling, mens i Vest-Agder har 62 prosent av de godkjente lærebedriftene lærling.

Figur 3. Lærebedrifter som har lærling fordelt på fylke. 2017. Prosentandel.

 

Kilde: udir.no/statistikk

Fag- og svennebrev 

25 670 fag- og svennebrev i 2016-17

De fem siste årene har antall fag- og svennebrev økt med 4 100 til 25 670.

  • For læringer har det vært en økning på 15 prosent
  • For praksiskandidater har det vært en økning på 21 prosent
  • Antall elever som får fagbrev etter alternativt Vg3 i skole er nær doblet, fra 573 til 1126.

Antall lærekandidater som oppnår kompetansebevis har økt med 79 prosent de siste fem årene, fra 367 til 656.

Figur 4. Fag- og svennebrev fordelt på kandidattype. 2007-08 – 2016-17. Antall.

 

Kilde: udir.no/statistikk

Gjennomføring av læretiden 

4 av 5 lærlinger oppnår fagbrev innen fem år

83 prosent av dem som begynner i lære, oppnår fag- eller svennebrev i løpet fem år. Det er flest lærlinger som gjennomfører læretiden med fagbrev innen elektrofag. 90 prosent av disse lærlingene oppnår fagbrev i løpet av fem år, mens i design og håndverk er det 69 prosent.

Figur 5. Lærlinger med oppnådd fag- eller svennebrev fordelt på utdanningsprogram. 2012-kullet. Prosentandel. 

Kilde: skoleporten.udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!