Voksne i videregående skole 2019–20

I skoleåret 2019-20 var det 16 600 voksne i videregående. Sammenlignet med i 2018–19 er det en økning på over 500 deltakere, og det har vært en økning over flere år. 

Hovedfunn

  • Flertallet av de voksne deltagerne går på et yrkesfaglig utdanningsprogram.
  • Nesten 4 av 10 deltakere går på helse- og oppvekstfag.
  • Kvinner utgjør flertallet av de voksne deltakerne.
  • Andelen menn som tar helse- og oppvekstfag som voksne har økt siste fem årene.
Flere tall om voksne i videregående skole

Det blir stadig flere voksne i videregående skole

16 600 voksne gikk i videregående skole i løpet av skoleåret 2019-20. Dette er en økning på over 500 deltakere sammenlignet med 2018-19. Siden 2015-16 har tallet på voksne deltakere i videregående skole økt med 4 400, og spesielt var det en stor økning fra 2017-18 til 2018-19. Økningen er spesielt stor innen yrkesfag. Sammenlignet med 2015-16 er det nesten 3 700 flere som tar yrkesfaglig utdanning, mens antall som tar studieforberedende utdanningsprogrammer kun har økt med 720.

1 av 3 voksne i grunnskoleopplæring fikk begrenset tilbud under korona-nedstengningen

Tall fra den ekstraordinære GSI-innsamlingen viser at 1 av 3 voksne i grunnskole fikk et begrenset tilbud under korona-nedstengningen, mens 10 prosent av voksne i grunnskoleopplæringen ikke kunne nyttiggjøre seg av tilbudet i det hele tatt. Vi har ennå ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å si noe om konsekvensene for voksne i videregående opplæring.

Les mer om konsekvensene for voksne i grunnskoleopplæring her

Nesten 4 av 10 voksne deltakere tar helse- og oppvekstfag

63 prosent av deltakerne tar yrkesfag, og det største utdanningsprogrammet er helse- og oppvekstfag med 6 500 deltakere. Dermed går om lag 4 av 10 voksne deltakere på dette utdanningsprogrammet. Påbygg til generell studiekompetanse er det nest største utdanningsprogrammet, med 5 800 deltakere.

Flest voksne tar yrkesfag i alle fylker

I alle fylkene går over halvparten av de voksne deltakerne på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Andelen er lavest i Oslo, med 53 prosent på yrkesfag, og størst i Møre og Romsdal der 74 prosent tar yrkesfag.

79 prosent deltar i tilbud spesielt tilrettelagt for voksne

Over 13 000 av de voksne deltakerne gikk på et tilbud spesielt tilrettelagt for voksne. At flertallet deltar i et tilbud spesielt tilrettelagt for voksne gjelder både for yrkesfag og studieforberedende sett under ett, men varierer mellom de ulike utdanningsprogrammene. Høyest andel på tilbud spesielt tilrettelagt for voksne finner vi innen helse- og oppvekstfag, hvor nesten 9 av 10 deltakere går på et slikt tilbud.

Status voksen eller status elev?

Voksne som tas inn til særskilt tilrettelagt undervisning for voksne har status som voksen. Dette gjelder også voksne som er realkompetansevurdert, det vil si har fagstatus R, i minst ett fag. Voksne som tas inn til ordinær videregående opplæring har status som elev. Det er fylkeskommunen som vurderer om det er hensiktsmessig at voksne kan delta i den ordinære videregående opplæringen. Voksne ved private videregående skoler som ikke er godkjent for å gi et eget tilbud tilpasset voksne har også status som elev. Det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge opplæringen i samsvar med den voksnes livssituasjon, forutsetninger, evner og behov. Denne tilpasningen skal skje innenfor den særskilt tilrettelagte undervisningen for voksne.

Kvinner utgjør flertallet

I 2019-20 utgjorde kvinner 58 prosent av de voksne deltakerne i videregående skole. Innen det største utdanningsprogrammet, helse- og oppvekst fag, er kvinnene i klart flertall. Nesten 5 000, 76 prosent, av deltakerne i helse- og oppvekstfag er kvinner. Andelen mannlige voksne deltakere som tar helse og oppvekst har økt fra 17 til 24 prosent fra 2015-16, en tendens vi også finner blant ordinære elever i helse og oppvekst. Det er lavest kvinneandel innen elektrofag og bygg- og anleggsteknikk, der kvinner utgjør kun 7 prosent av deltakerne.

*Inkluderer alle studieforberedende utdanningsprogrammer

Det er også en noe større andel blant kvinnene enn blant mennene som tar videregående skole tilpasset voksne. Dette kan henge sammen med at kvinnene utgjør et flertall innen helse- og oppvekstfag, siden de aller fleste voksne deltakerne innen dette utdanningsprogrammet har status som voksen.

Om statistikken voksne i videregående skole

  • Voksne i denne statistikken er personer som er 25 år eller eldre.
  •  I figurene samler vi alle studieforberedende utdanningsprogram under ett. Vi gjør dette da det er få voksne i mange av de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!