Stor økning i antall voksne i videregående skole

Nye tall viser at 2200 flere voksne deltar i videregående skole, sammenliknet med i fjor. Flertallet av disse er menn.

Hovedfunn: 

  • Det var registrert 16 100 voksne i videregående skoler eller på voksenopplæringssentre i 2018-19. Dette er en økning på 16 prosent fra fjoråret. 
  • Størst prosentvis økning er i yrkesfaglige utdanningsprogram, spesielt i restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon. 
  • Flesteparten deltar i opplæring spesielt organisert for voksne.
  • Veksten i antall deltakere er størst blant menn.
  • 17 av 18 fylker har hatt en økning i antall voksne deltakere.

2200 flere voksne deltakere 

Det er nærmere 16 100 voksne deltakere i videregående skoler eller på voksenopplæringssentre i løpet av året 2018-19.

Dette er økning i antall deltakere på nesten 2200 personer fra i fjor.

Veksten i antall deltakere er størst for helse- og oppvekstfag og studieforberedende utdanningsprogrammer, mens den prosentvise økningen er størst for teknikk og industriell produksjon og restaurant og matfag. 

De fleste deltar i tilbud spesielt organisert for voksne

80 prosent av deltakerne deltar i opplæring spesielt organisert for voksne i 2018-19, som er en økning på 2 prosentpoeng fra 2017-18. Det er hovedsakelig innen tilpassede opplæringstilbud for voksne vi ser en stor økning i antall deltakere. Til tross for veksten totalt, ser vi en nedgang i andelen deltakere i elektrofag og service og samferdsel. Bygg- og anleggsteknikk og naturbruk har størst økning i andel deltakere som deltar i opplæring spesielt organisert for voksne. 

Størst vekst blant menn

I fag som bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon, er den store majoriteten av deltakere menn, og kjønnsforskjellene har forsterket seg siden 2014-15.

Det er størst økning i antall mannlige deltakere fra 2014-15 og 2017-18 til 2018-19. Det er over 1300 flere menn i skoleåret 2018-19, sammenlignet med fjoråret, og nesten 3000 flere menn enn det var for fem år siden. For kvinner ser vi også en økning på godt over 850 deltakere fra i fjor, og rundt 1650 flere deltakere siden 2014-15. Totalt sett har andelen mannlige deltakere økt fra 35 prosent i 2014-15 til 43 prosent i 2018-19.

I programmer som helse- og oppvekstfag, design og håndverk og studieforberedende utdanningsprogram har kjønnsforskjellene blitt mindre de siste årene.

Størst prosentvis vekst i Troms, mens Rogaland og Trøndelag har størst vekst i antall deltakere

Rogaland og Trøndelag har flest registrerte deltakere i 2018-19, med godt over 1700 deltakere per fylke. Troms har hatt den største deltakerveksten på 46 prosent fra 2017-18. I samme periode har Rogaland en vekst i antall deltakere på 435 og Trøndelag på 343 personer. Kun Oppland har hatt en nedgang i antall deltakere siden i fjor. 

De fleste fylkene har en overvekt av deltakere på yrkesfaglige utdanningsprogram. I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane står yrkesprogram for over 75 prosent av de voksne deltakerne. Studieforberedende program er mest populært i Oslo, Akershus, Hordaland og Oppland.

Om voksne i videregående skole

Voksne i denne statistikken er personer som er 25 år eller eldre. Voksne som tas inn til særskilt tilrettelagt undervisning for voksne har status som voksen. Voksne som tas inn til ordinær videregående opplæring har status som elev. Det er fylkeskommunen som vurderer om det er hensiktsmessig at voksne kan delta i den ordinære videregående opplæringen. Voksne ved private videregående skoler som ikke er godkjent for å gi et eget tilbud tilpasset voksne har også status som elev. 

Det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge opplæringen i samsvar med den voksnes livssituasjon, forutsetninger, evner og behov. Denne tilpasningen skal skje innenfor den særskilt tilrettelagte undervisningen for voksne. 

I de tre første figurene samler vi alle studieforberedende utdanningsprogram under ett. Vi gjør dette da det er få voksne som er registrert ved andre utdanningsprogram enn studiespesialiserende utdanningsprogram.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!