Flere voksne deltakere i videregående skole

Antall voksne deltakere i videregående skoler og på voksenopplæringssentre har økt med over 20 prosent.

Antall voksne deltakere i videregående skoler og på voksenopplæringssentre

Fakta om voksne i videregående skole:

  • Det er 13 900 deltakere over 25 år i videregående skoler eller på voksenopplæringssentre i 2017-18. Av disse, følger nær 80 prosent opplæringstilbud spesielt tilpasset voksne.
  • Voksne deltakere tar hovedsakelig fag for å oppnå generell studiekompetanse eller helse- og oppvekstfag.
  • Antall voksne deltakere har økt med over 20 prosent fra 2014-15 til 2017-18. Deltakerantallet har økt mest innen helse- og oppvekstfag.
  • Nær 60 prosent av de voksne deltakerne i 2017-18 er kvinner.

 

Om voksne i videregående skole

Voksne i denne statistikken er personer som er 25 år eller eldre. Voksne som tas inn til særskilt tilrettelagt undervisning for voksne har status som voksen. Voksne som tas inn til ordinær videregående opplæring har status som elev. Det er fylkeskommunen som vurderer om det er hensiktsmessig at voksne kan delta i den ordinære videregående opplæringen. Voksne ved private videregående skoler som ikke er godkjent for å gi et eget tilbud tilpasset voksne har også status som elev. 

Det er skoleeiers ansvar å tilrettelegge opplæringen i samsvar med den voksnes livssituasjon, forutsetninger, evner og behov. Denne tilpasningen skal skje innenfor den særskilt tilrettelagte undervisningen for voksne. 

Voksne deltakere tar hovedsakelig fag for studiekompetanse eller helse- og oppvekstfag

Det er 13 900 voksne deltakere i videregående skoler eller på voksenopplæringssentre i løpet av året 2017-18. 40 prosent av de voksne får opplæring innenfor et studieforberedende utdanningsprogram, og de fleste av disse tar fag med sikte på generell studiekompetanse. 

Det nest største utdanningsprogrammet for voksne er helse- og oppvekstfag, med 38 prosent av deltakerne.

Størst økning i voksne deltakere innen helse- og oppvekstfag

Fra 2014-15 har antall voksne deltakere økt med 2 380 personer, noe som er en økning på 21 prosent. Helse- og oppvekstfag står for det meste av denne økningen. 

Alle utdanningsprogram, bortsett fra naturbruk, har hatt en økning i antall deltakere i denne perioden. Bygg- og anleggsteknikk har hatt størst prosentvis vekst, med 80 prosent flere deltakere siden 2014-15.

Majoriteten av voksne deltar i opplæring organisert for voksne

Nær 80 prosent av de voksne deltar i opplæring spesielt organisert for voksne. Det er særlig for studieforberedende og helse og oppvekst at andelen er høy. I utdanningsprogrammene der det er færre voksne deltakere er det også færre som får opplæring spesielt organisert som voksne.

I fag som design og håndverk og naturbruk har majoriteten av de voksne ordinær elevstatus, mens for studieforberedende fag og helse og oppvekst har over 80 prosent av deltakerne status som voksen.

De fleste voksne deltakere går i offentlige skoler

De aller fleste voksne, 95 prosent, får opplæring på en offentlig videregående skole eller voksenopplæringsenhet i 2017-18. Andelen som deltar i et tilbud på en privatskole har vært stabil siden 2014-15.

Seks av ti voksne deltakere er kvinner

Nærmere 60 prosent av de voksne deltakere er kvinner. Som i ordinær videregående opplæring er det store kjønnsforskjeller i hvilke utdanningsprogram de voksne går på. På design og håndverk og helse- og oppvekstfag er det en sterk overvekt av kvinner, mens det motsatte er tilfelle for bygg og anlegg, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

Totalt sett har andelen menn økt fra 35 prosent i 2014-15 til 41 prosent i 2017-18. Andelen menn har økt innenfor de fleste av utdanningsprogrammene.

Størst økning i andelen menn er det for bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag på henholdsvis åtte og ni prosentpoeng.

Størst vekst i Vest-Agder og Rogaland

Oslo og Trøndelag har flest voksne deltakere i 2017-18. Vest-Agder og Rogaland har hatt den største deltakerveksten på 88 og 62 prosent i rapporteringsperioden. I samme periode har Oppland, Oslo og Vestfold hatt en nedgang i antall voksne deltakere. Av de tre fylkene som har færrest antall deltakere i 2017-18 er også flertallet av deltakerne registrert som elever.

Av de fylkene med over 1 000 deltakere har Trøndelag flest deltakere, en av tre, registrert som elever, mens Oslo har færrest med kun fire prosent.

De aller fleste fylkene har en overvekt av deltakere på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. I Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Vestfold og Rogaland går 70 prosent av de voksne på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Akershus, Hordaland og Oppland har høyest andel voksne deltakere i studieforberedende utdanningsprogrammer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!