Førsteinntak til videregående opplæring 2019-20

Årets tall viser at stadig flere velger yrkesfag, og særlig helse- og oppvekstfag. Mer enn 9 av 10 har fått tilbud om skoleplass.

Alle tallene

Tabellene viser fordeling av søkere og tildeling av plasser etter fylke, utdanningsprogram, programområde/lærefag, alder, kjønn og rett.

Mer enn 9 av 10 har fått tilbud om skoleplass

Av i alt 188 600 søkere til skoleplass har 92 prosent fått tilbud om plass etter at alle fylkeskommuner har gjennomført sitt førsteinntak. 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. Dette er litt mer enn i fjor. For søkere med ungdomsrett har 96 prosent fått tilbud, og 89 prosent har blitt tilbudt sitt førsteønske.

Stor økning for helse- og oppvekstfag

Studiespesialisering er det desidert største utdanningsprogrammet, mens helse- og oppvekstfag har nest flest søkere. Deretter følger idrettsfag, påbygging, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

Søkere til skoleplass og tilbud 2018 og 2019
Antall søkere til skoleplassAntall tilbudt skoleplass*
Utdanningsprogram20182019Endring20182019Endring
Bygg- og anleggsteknikk 9035 8848 -187 8171 8410 239
Design og håndverksfag 3860 3735 -125 3684 3545 -139
Elektrofag 11929  11769 -160  9612 9545 -67
Helse- og oppvekstfag 21514 21600   86 18306 18639 333
Idrettsfag 13296 13242 -54 12234 12149 -85
Kunst, design og arkitektur 3178 3161 -17 2956 2949 -7
Musikk, dans og drama 6585 6547 -38 6038 6035 -3
Medier og kommunikasjon 6639 6132 -507 6613 6051 -562 
Naturbruk 4341 4409 68 3914 3998 84
Påbygging til generell studiekompetanse 12752 12331 -421 10294 10152 -142
Restaurant- og matfag 3377 3389 12 3397 3396 -1
Service og samferdsel 8197 8174 -23 7490 7542 52
Studiespesialisering 75 263 73 721 -1542 72475 71250 -1225
Teknikk og industriell produksjon 10 731 11 524 793 10 447 10 905 458
             
I alt  190698 188582 -2116 175631 174566 -1065

*Inkluderer også søkere til læreplass som har fått tilbud om skoleplass

Det er 2100 færre søkere til skoleplass i 2019 enn i 2018. Bak denne summen skjuler det seg relativt store forskjeller mellom utdanningsprogrammene. Teknikk og industriell produksjon er eneste utdanningsprogram med stor økning fra fjoråret med 800 flere søkere. Størst tilbakegang har studiespesialisering, medier og kommunikasjon og påbygging med henholdsvis 1500, 500 og 400 færre søkere.

Ved førsteinntaket har 1100 færre søkere fått tilbud om skoleplass enn ved tilsvarende tidspunkt i fjor.

Flere søker yrkesfag enn studieforberedende på Vg1

Det er 800 flere søkere til yrkesfag enn studieforberedende på Vg1. Yrkesfag utgjør med det 51 prosent av søkerne. Teknikk og industriell produksjon har en markant økning i antall søkere fra i fjor, mens bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag har begge 400 færre søkere. Det nye studieforberedende medier og kommunikasjon har nesten 30 prosent færre søkere i år enn da det ble opprettet for tre år siden.

Teknikk og industriell produksjon, idrettsfag og helse- og oppvekstfag har økning i antall som har fått tilbud på Vg1 fra i fjor, mens medier og kommunikasjon har en nedgang i antall tilbud. Andelen søkere som har fått tilbud på yrkesfag er 50 prosent av det totale antallet søkere som har fått tilbud om plass på Vg1.Det er stor forskjell mellom utdanningsprogrammene i hvor stor andel som kommer inn på førstevalget sitt. På Vg1 varierer det fra 67 prosent på  elektrofag til 90 prosent på studiespesialisering.

Store kjønnsforskjeller i søkingen

Det er en betydelig overvekt av gutter blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid. Det er størst overvekt av jenter blant søkere til design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Her har imidlertid andelen gutter økt betydelig de siste ti årene. Fra 2009 til 2019 har gutteandelen blant søkere til Vg1 helse- og oppvekstfag søkt fra 13 til 21 prosent.

Om statistikken

  • Tallene er basert på førsteinntaket, som alle fylkeskommunene har gjennomført innen 15. juli.
  • Kun søkere til offentlige skoler er inkludert
  • Eventuelle forskjeller mellom Utdanningsdirektoratets tall og fylkenes tall kan skyldes at det er mulig å søke inntak ved flere fylker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!