Førsteinntak til videregående opplæring

Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass, og de fleste av disse har fått tilbud om sitt førsteønske etter førsteinntaket til offentlige videregående skoler skoleåret 2020-21.

Du finner alle tallene på udir.no/statistikk

 Hovedfunn

 • Andel søkere som får tilbud om førsteønsket er lavest på Vg1 og på yrkesfag
 • Enkelte utdanningsprogrammer på Vg1 og programområder på Vg2 har betraktelig flere søkere enn plasser
 • Stadig færre søker seg til medier og kommunikasjon
 • Det er få søkere til flere av de nye utdanningsprogrammene
 • Flere jenter søker seg til de mannsdominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon

85 prosent har fått tilbud om førsteønsket sitt

Av i alt 187 500 søkere til skoleplass har 92 prosent fått tilbud om plass etter at fylkeskommunene har gjennomført sitt førsteinntak. 85 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. 6 prosent står på venteliste.

Søkere til Vg1 får i mindre grad oppfylt førsteønsket sitt enn søkere til Vg2 og Vg3. Det er også en lavere andel som får tilbud om førsteønsket i yrkesfag enn i studieforberedende utdanningsprogrammer.

I de nye utdanningsprogrammene informasjonsteknologi og medieproduksjon og håndverk, design og produktutvikling har kun henholdsvis 55 og 64 prosent av søkerne fått tilbud plass på førsteønsket. Flest har fått tilbud om førsteønsket på studiespesialisering og restaurant- og matfag med henholdsvis 88 og 83 prosent.

På Vg2 er det flere programområder hvor en svært liten andel av søkerne har fått tilbud om førsteønsket. På ambulansefag, flyfag og brønnteknikk har kun omtrent 30 prosent av søkerne fått tilbud om plass på programområdet.

Færre ønsker å gå medier og kommunikasjon

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. På Vg1 har antall søkere til studiespesialisering gått ned de siste årene, og fortsetter å gjøre det i år.

Kunst, design og arkitektur er det utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall med 160 flere søkere på Vg1 sammenlignet med i 2019. Dette tilsvarer en økning på 12 prosent.

Medier og kommunikasjon har størst nedgang i antall søkere på Vg1, med 370 færre søkere enn i 2019-20. Siden utdanningsprogrammet ble opprettet i 2016, har det vært en nedgang i antall søkere på 38 prosent.

Nye utdanningsprogrammer på yrkesfag

Skoleåret 2020-21 er det fire nye utdanningsprogram på yrkesfaglig Vg1, mens utdanningsprogrammene design og håndverk og service og samferdsel er lagt ned. Av de nye utdanningsprogrammene har salg, service og reiseliv flest søkere, mens håndverk, design og produktutvikling har færrest søkere.

Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på Vg1 og Vg2, med teknikk og industriell produksjon og elektrofag er på andre og tredjeplass.

Totalt er det 1300 flere søkere til yrkesfaglig utdanningsprogrammer på Vg1 enn til studieforberedende utdanningsprogram.

Ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Fra skoleåret 2020–21 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti. Det er 4 nye utdanningsprogrammer på Vg1. Disse er ikke søkbare på Vg2 og Vg3, men fases gradvis inn. To utdanningsprogramer legges ned og har ikke et tilbud på Vg1, men elever som allerede er i gang med disse fortsetter på disse løpet ut, og har dermed søkere til Vg2, Vg3 og lærefag.

Slik blir utdanningsprogrammene fra 2020 - de nye i kursiv:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster- og interiørdesign

 

 

Disse utdanningsprogrammene utgår på Vg1 fra 2020-21:

 • Design og håndverk
 • Service og samferdsel

 

Flere jenter søker guttedominerte utdanningsprogrammer

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Men det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn for skoleåret 2020-21.

Det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon er også guttedominert, med 87 prosent mannlige søkere.

Det er også stor overvekt av jenter ved flere utdanningsprogrammer. Aller størst overvekt er det til det nye utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Her er over 90 prosent av søkerne jenter. Helse- og oppvekstfag og kunst, design og håndverk har også stor overvekt av jenter. 

Om statistikken

Tallene viser en fordeling av førsteønskene til søkere til offentlige videregående skoler og hvilke tilbud disse har fått etter førsteinntaket. Statistikken gjelder per medio juli, som er etter at alle fylkeskommuner har gjennomført førsteinntaket til videregående opplæring.

Det er mulig å søke inntak ved flere fylker. I tilfellene der en søker er registrert med førsteønske i flere fylker beholder vi kun ønsket i ett fylke. Av denne grunn vil det være forskjell på de nasjonale søkertallene fordelt på fylke og fylkenes egne søkertall.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!