Flere gjennomfører videregående opplæring

Aldri har flere fullført og bestått videregående opplæring. 80 prosent av elevene som begynte i vg1 i 2014 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 5/6 år.

Hovedpunkter

  • 80 prosent av elevene fullfører med studie- eller yrkeskompetanse
  • Det har aldri vært flere som fullfører og består
  • Andelen som gjennomfører er høyest i Sogn og Fjordane og Rogaland og lavest i Finnmark
  • 13 prosent av ungdom i alderen 16-25 år har verken bestått eller befinner seg i videregående opplæring
  • Aldri har færre ungdommer vært uten eller utenfor videregående opplæring

Stadig flere ungdommer fullfører videregående opplæring

79,6 prosent av dem som begynte i vg1 i 2014 fullførte med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år. Aldri har flere ungdommer fullført og bestått. Andelen har økt årlig siden det første kullet i Kunnskapsløftet begynte i 2006. I løpet av perioden 2006–2014 har gjennomføringsandelen økt med nesten 8 prosentpoeng. Justert for kullstørrelse innebærer dette at det årlig er 5000 flere ungdommer som fullfører videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse.

Slik måles gjennomføring

  • Fem år etter påbegynt vg1 for studieforberedende
  • Seks år etter påbegynt vg1 for yrkesfag

Høyest fullføring i Sogn og Fjordane og Rogaland

Gjennomføringsandelen er høyest i Sogn og Fjordane og Rogaland med 83 prosent, mens den er lavest i Finnmark med 69 prosent. Finnmark har imidlertid hatt en svært god utvikling de seneste årene. Siden 2006-kullet har gjennomføringsandelen økt med 17 prosentpoeng.

Samtlige fylker har økt andelen som fullfører og består i perioden. Og for alle fylkene skjer denne økningen i både studieforberedende og yrkesfag.

Hvert år fullfører omtrent 2,5 prosent av elevene med planlagt grunnkompetanse. Prosentandelen varierer fra 1 prosent i Finnmark og Nordland til 4 prosent i Buskerud. Disse elevene er ikke inkludert når vi snakker om andelen elever som fullfører med studie- eller yrkeskompetanse.

Kun halvparten fullfører i restaurant- og matfag

Elever på studieforberedende utdanningsprogrammer fullfører i større grad enn elever på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 89 prosent av elevene som begynte i et studieforberedende utdanningsprogram i 2014, fullførte i løpet av fem år. For elever som begynte i yrkesfaglige utdanningsprogrammer fullførte 68 prosent i løpet av seks år. Forskjellen mellom de to studieretningene er altså på 21 prosentpoeng.

Det er også store forskjeller mellom de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I elektro og datateknologi fullførte 77 prosent med studie- eller yrkeskompetanse, mens tilsvarende andel var 49 prosent for restaurant- og matfag.

Stadig færre ungdommer er uten og utenfor videregående opplæring

I aldersgruppen 16-25 år er det 12,6 prosent som verken har bestått eller befinner seg i videregående opplæring. Andelen varierer fra 16 prosent i Troms og Finnmark til 11 prosent i Rogaland. På nasjonalt nivå har andelen av denne aldersgruppen som ikke har bestått eller befinner seg i videregående opplæring sunket hvert år siden 2010.

Ungdom som ikke har fullført videregående opplæring, trenger ikke å være inaktive. Mange velger å avslutte opplæringen for å jobbe. Av de 13 prosentene som er uten og utenfor videregående opplæring, er nesten halvparten i arbeid. Andelen som er i arbeid er særlig høy i de to nordligste fylkene, og disse fylkene har også den høyeste andelen ungdom som ikke har fullført videregående opplæring.

Den totale andelen som er uten og utenfor videregående opplæring øker med alderen fra 16 til 25 år. Samtidig er også flere i arbeid desto eldre de er.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!