9 av 10 søkere har fått tilbud om plass på videregående skole

Førsteinntak 2021-22

Over 9 av 10 søkere har fått tilbud om plass på videregående skole til skoleåret 2021-2022. De aller fleste av disse har fått tilbud om sitt førsteønske etter førsteinntaket til offentlige videregående skoler.

Hovedfunn

  • Andel søkere som får tilbud om førsteønsket er lavest på vg1 og på yrkesfag.
  • Enkelte utdanningsprogrammer på vg1 og programområder på vg2 har betraktelig flere søkere enn antall tilbud
  • Stadig færre søker seg til medier og kommunikasjon
  • Det er 1900 flere søkere til yrkesfaglig vg1 enn til studieforberedende
  • Flere jenter søker seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

86 prosent har fått tilbud om førsteønsket sitt

93 prosent av totalt 187 000 søkere har fått tilbud om plass etter at alle fylkeskommuner har gjennomført sitt førsteinntak. 86 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske, mens 5 prosent står på venteliste.

Søkere til vg1 får i mindre grad oppfylt førsteønsket sitt enn søkere til vg2 og vg3. Det er også en lavere andel som får tilbud om førsteønsket i yrkesfag enn i studieforberedende utdanningsprogrammer.

På vg1 er det lavest andel søkere som får tilbud om førsteønsket til informasjonsteknologi og medieproduksjon med 60 prosent. Under 70 prosent av søkerne til kunst, design og arkitektur, håndverk, design og produktutvikling og elektro og datateknologi har også fått tilbud om førsteønsket sitt. Flest har fått tilbud om førsteønsket sitt på studiespesialisering og restaurant- og matfag med henholdsvis 90 og 87 prosent.

Andelen søkere som får tilbud om førsteønsket til musikk, dans og drama har økt med 10 prosentpoeng fra i fjor og har aldri vært høyere. Dette er sannsynligvis en konsekvens av at det har vært en stor nedgang i søkere til utdanningsprogrammet.

På vg2 er det flere programområder hvor en svært liten andel av søkerne har fått tilbud om førsteønsket. På flyfag, ambulansefag og brønnteknikk har henholdsvis 22, 28 og 35 prosent av søkerne fått tilbud om plass på programområdet. Dette er programområder som hvert år har betraktelig flere søkere enn antall plasser.

Færre ønsker å gå medier og kommunikasjon og musikk, dans og drama

I de studieforberedende utdanningsprogrammene har det vært en nedgang på 500 søkere til både medier og kommunikasjon og musikk, dans og drama på vg1. Det tilsvarer en nedgang på henholdsvis 27 og 19 prosent. For medier og kommunikasjon kommer dette i tillegg til en nedgang på 17 prosent i fjor. Siden 2017 er antall søkere til vg1 medier og kommunikasjon halvert.

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. På vg1 har antall søkere til studiespesialisering gått noe ned de siste årene, men øker litt igjen i år.
Kunst, design og arkitektur er det studieforberedende utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall med 220 flere søkere på vg1 sammenlignet med i 2020. Det tilsvarer en økning på 15 prosent.

Flere søker yrkesfag enn studieforberedende

Totalt er det 1900 flere søkere til yrkesfaglig utdanningsprogrammer på vg1 enn til studieforberedende utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til vg1 og vg2, etterfulgt av Teknologi- og industrifag.

Teknologi- og industrifag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkere, med 290 flere søkere på vg1 sammenlignet med 2020. Det er også økning i flere av utdanningsprogrammene som var nye i fjor. Informasjonsteknologi og medieproduksjon har 230 flere søkere, mens håndverk, design og produktutvikling øker med 30 prosent fra 360 til 470 søkere.

Størst nedgang i antall søkere på vg1 er det til helse- og oppvekstfag med 560 færre søkere.

Flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene

Som før er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt guttedominerte programmene fortsetter å være det. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Kjønnsforskjellen har holdt seg stabil over tid, men de siste årene har det vært en økning i jenter som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år.

Det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon har også en sterk overvekt av gutter med kun 14 prosent kvinnelige søkere til vg1.

Det er stor overvekt av jenter som søker helse- og oppvekstfag, kunst, design og håndverk og frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. I disse utdanningsprogrammene er det henholdsvis 17, 17 og 10 prosent mannlige søkere til vg1.

Om statistikken

Tallene viser en fordeling av førsteønskene til søkere til offentlige videregående skoler og hvilke tilbud disse har fått etter førsteinntaket. Statistikken gjelder per medio juli, som er etter at alle fylkeskommuner har gjennomført førsteinntaket til videregående opplæring.
Det er mulig å søke inntak ved flere fylker. I tilfellene der en søker er registrert med førsteønske i flere fylker beholder vi kun ønsket i ett fylke. Av denne grunn vil det være forskjell på de nasjonale søkertallene fordelt på fylke og fylkenes egne søkertall.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!