Lærernorm for grunnskolen - kalkulator (2019-20)

Fra og med skoleåret 2019-20 innføres den endelige lærernormen for lærertetthet i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) på skolenivå. Her kan du se hvordan skolen din ligger an i forhold til kravene.

Fra høsten 2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.

Du kan se hvor mange undervisningsårsverk skolen trenger for å oppfylle kravene i lærertetthetsnormen. Resultatene vises for 1.-4., 5.-7., og 8.-10. trinn.

Behovet for undervisningsårsverk som vises er et estimat basert på lærertetthet i ordinær undervisning. Vi beregner først antallet ekstra årstimer til undervisning som er nødvendig for å oppfylle normen. Deretter gjøres dette tallet om til et årsverksbehov basert på et vanlig antall undervisningstimer for en lærer (741 for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn, 656 for 8.-10. trinn).

Eksempel: Dersom en skole trenger 1000 ekstra årstimer til undervisning på 1.-4. trinn for å oppfylle lærertetthetsnormen, er beregningen at skolen har behov for 1,34 ekstra årsverk til undervisning (1000/741).

Les mer om hvordan vi beregner lærertetthet og behovet for undervisningsårsverk (pdf)

Vi har publisert informasjon om tildeling av midler i forbindelse med lærernormen.

Innlogging for skoler

Har du tilgang til å logge inn i GSI, finner du der en mer omfattende kalkulator. Den gir deg mulighet til selv å justere tallgrunnlaget som brukes for å beregne
lærertetthet basert på egne estimater for neste skoleår.