Lærernorm for grunnskolen - kalkulator (2018-19)

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) på skolenivå. Her kan du se hvordan skolen din ligger an i forhold til kravene.

Ser du etter muligheten til å beregne gruppestørrelse 2 for endelige lærernormen som er gjeldene fra 2019-20 har vi laget en egen kalkulator for dette.

Se lærernormkalkulator for 2019-20

Fra høsten 2018 skal gruppestørrelse 2 være 16 elever på 1-4. trinn og 21 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Gruppestørrelse 2 er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med.

Du kan se hvor mange undervisningsårsverk skolen trenger for å oppfylle kravene i lærertetthetsnormen. Resultatene vises for 1.-4., 5.-7., og 8.-10. trinn.

Behovet for undervisningsårsverk som vises er et estimat basert på lærertetthet i ordinær undervisning. Vi beregner først antallet ekstra årstimer til undervisning som er nødvendig for å oppfylle normen. Deretter gjøres dette tallet om til et årsverksbehov basert på et vanlig antall undervisningstimer for en lærer (741 for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn, 656 for 8.-10. trinn).

Eksempel: Dersom en skole trenger 1000 ekstra årstimer til undervisning på 1.-4. trinn for å oppfylle lærertetthetsnormen, er beregningen at skolen har behov for 1,34 ekstra årsverk til undervisning (1000/741).

Les mer om hvordan vi beregner lærertetthet og behovet for undervisningsårsverk (pdf)

Innlogging for skoler

Har du tilgang til å logge inn i GSI, finner du der en mer omfattende kalkulator. Den gir deg mulighet til selv å justere tallgrunnlaget som brukes for å beregne
lærertetthet basert på egne estimater for neste skoleår.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!