Antall permitterte lærlinger

Våren 2020 har blitt uvanlig på mange måter, og mange lærlinger har vært helt eller delvis permittert. Statistikken viser at antallet permitteringer er på stø kurs nedover, og dermed kan stadig flere lærlinger komme tilbake på jobb og fortsette utdannelsen sin.

Hovedfunn

 • I slutten av juni er 1 480 lærlinger permittert, en nedgang på 2 900 siden slutten av mars.
 • På det meste var 4 400 lærlinger permittert som følge av koronasituasjonen, noe som utgjorde 10 prosent av lærlingene.
 • Lærlinger innen restaurant- og matfag har vært hardest rammet, og dette er fortsatt utdanningsprogrammet med størst andel permitterte.

Ekstra innsamling om permitterte lærlinger

Utdanningsdirektoratet innhenter i en periode ukentlige tall fra fylkeskommunene for å få et oppdatert bilde av konsekvensene korona-situasjonen får for lærlinger og lærekandidater. 

Det er mange bedrifter som har hatt utfordringer som følge av koronasituasjonen denne våren. Dette har gått utover lærlingene og lærekandidatene med læreplass i bedriftene, der mange er eller har vært permittert. Helt siden toppunktet i slutten av mars, da nesten 4 400 lærlinger var permittert, har tallet på permitterte sunket jevnt etterhvert som lærlingene har kommet tilbake i jobb. I slutten av juni er 1 480 lærlinger permittert.

Noen har også mistet sin læreplass på grunn av koronasituasjonen. Totalt er det 18 lærlinger som har mistet læreplassen sin siden 1. mars.


Restaurant- og matfag hardest rammet

I begynnelsen av perioden var det klart flest permitteringer innen utdanningsprogrammene design og håndverk og restaurant- og matfag. Dette kan sees i sammenheng med at frisørsalonger og flere restauranter og serveringssteder måtte stenge. Innenfor disse to utdanningsprogrammene er det særlig frisørlærlinger og kokkelærlinger som har vært hardt rammet. Frisørsalonger kunne åpne igjen fra uke 18, og mellom uke 18 og 19 er det en betydelig nedgang i antall permitterte innen design og håndverk. Det har altså vært en stor del av de permitterte lærlingene som kunne gå tilbake i jobb den påfølgende uken. 

Den samme brå nedgangen gjelder ikke i restaurant- og matfag. Her har nedgangen vært mindre og jevnere, og det er dette utdanningsprogrammet som har flest permitterte for størstedelen av perioden. I uke 27 er det 442 permitterte innenfor restaurant- og matfag, noe som tilsvarer 24 prosent av lærlingene.

 

Viken har hatt flest permitterte

Viken er fylket med flest lærlinger og også fylket som har hatt flest permitteringer på en gang, med 770 permitterte i uke 17. Nå, ti uker senere er antallet permitteringer i Viken redusert til 283. I uke 27 er det flere fylker som har relativt lave permitteringstall, der for eksempel Agder og Innlandet har rapportert om henholdsvis 56 og 58 permitterte, mens Nordland følger med 65 permitterte.

 

Selv om Viken har hatt et stort antall permitteringer har andelen permitteringer i Viken ikke vært blant de høyeste, her har Oslo ofte ligget øverst.

 

 

 

Om tallene

 • Statistikken er basert på tall som Utdanningsdirektoratet henter inn ukentlig fra fylkeskommunene.
 • Tallene omfatter både lærlinger og lærekandidater, selv om benevningen lærlinger brukes. 
 • Tallene rapporteres hver tirsdag og publiseres hver onsdag. Det samles ikke inn tall i uke 28-31. Fra og med august vil tall samles inn annenhver uke. 
 • Fra uke til uke kan noen lærlinger ha kommet tilbake i jobb, mens nye permitteringer kan ha kommet til. Figurene viser det totale antall permitterte den spesifikke uka.
 • Det kan være flere som er permittert eller sagt opp - eller som har kommet tilbake til jobb igjen - enn det fylkeskommunene har oversikt over på rapporteringstidspunktet.
 • Tallene tar ikke hensyn til i hvor stor grad lærlingen er permittert. Hvis en lærling er permittert 40 prosent kan han eller hun fortsatt motta noe opplæring og være i arbeid, men telles her som permittert.
 • Tallene har ikke gått gjennom ordinære kvalitetssikringsrutiner, og kan derfor ikke ses på som nasjonal statistikk. Tallene kan likevel gi et godt bilde av utviklingen, og for eksempel vise i hvilke bransjer lærlingene er mest utsatt.
 • Tallene kan ikke direkte sammenlignes med statistikk publisert fra NAV.
 • Ikke alle fylkene har oppdaterte tall hver uke, for disse brukes den siste tilgjengelige rapporteringen.
 • Utdanningsprogrammet design og håndverk inkluderer lærefag fra tidligere medier og kommunikasjon
 • For beregning av andel permitterte blir tall på løpende lærekontrakter samlet inn. Antall løpende kontrakter kan variere fra uke til uke. Derfor kan for eksempel andel permitterte stige noe selv om antall permitterte har gått ned.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!