Antall permitterte lærlinger

I uke 22 har antall permitterte lærlinger gått noe ned, men fortsatt er 2800 lærlinger permittert. Over 800 av disse er lærlinger innen restaurant- og matfag.

Hovedfunn

 • På landsbasis er 6 prosent av lærlingene permittert i uke 22
 • Restaurant- og matfag har flest permitteringer med om lag 830 permitterte
 • Kokkelærlinger, frisørlærlinger og elektrikerlærlinger er spesielt hardt rammet
 • Det er rapportert om få oppsigelser

Ekstra innsamling om permitterte lærlinger

Utdanningsdirektoratet innhenter i en periode ukentlige tall fra fylkeskommunene for å få et oppdatert bilde av konsekvensene korona-situasjonen får for lærlinger og lærekandidater.   

Antallet permitterte har falt de siste ukene

I uke 22 er nesten 2800 lærlinger permittert som følge av korona-situasjonen. Det utgjør 6 prosent av lærlingene på landsbasis. De siste to ukene har antall permitteringer gått ned med om lag 800. Sammenlignet med uke 18, da det var rapportert flest permitteringer, har antall permitteringer gått ned med 1581.

Det er rapportert om 14 oppsigelser som følge av korona-situasjonen.


Fremdeles mange kokkelærlinger permittert

Rapporteringen for uke 22 viser at selv om det er en nedgang i antall permitteringer er det fremdeles flest permitteringer innenfor restaurant- og matfag, med totalt 828 permitteringer. Deretter følger service og samferdsel og design og håndverk, med henholdsvis 514 og 459 permitteringer. Færrest permitteringer i uke 22 finner vi i helse- og oppvekstfag med 8 permitteringer.

Lærefaget med flest permitteringer er kokkfaget. Totalt er det rapportert inn over 600 permitterte kokkelærlinger i uke 22. I tillegg har fylkene rapportert om at spesielt elektrikerlærlinger og frisørlærlinger er hardt rammet.

 

For de fleste utdanningsprogrammene har vi en nedgang i antall permitteringer. Denne uken er andelen permitterte i restaurant- og matfag på 39 prosent, andelen i design og håndverk ligger på 25 prosent, mens andelen i service og samferdsel følger med 9 prosent permitterte.

 

12 prosent permittert i Oslo

12 prosent av lærlingene i Oslo er permittert i uke 22. Lavest andel permitterte finner vi i Agder og Nordland hvor 4 prosent av lærlingene er permittert. I antall finner vi flest permitterte lærlinger i Viken og færrest i Agder, med henholdsvis 444 og 99 permitteringer. 

Om tallene

 • Statistikken er basert på tall som Utdanningsdirektoratet henter inn ukentlig fra fylkeskommunene.
 • Tallene rapporteres inn hver tirsdag og publiseres hver onsdag.
 • Fra uke til uke kan noen lærlinger ha kommet tilbake i jobb, mens nye permitteringer kan ha kommet til. Figurene viser det totale antall permitterte den spesifikke uka.
 • Det kan være flere som er permittert eller sagt opp - eller som har kommet tilbake til jobb igjen - enn det fylkeskommunene har oversikt over på rapporteringstidspunktet.
 • Tallene tar ikke hensyn til i hvor stor grad lærlingen er permittert. Hvis en lærling er permittert 40 prosent kan han eller hun fortsatt motta noe opplæring og være i arbeid, men telles her som permittert.
 • Tallene har ikke gått gjennom ordinære kvalitetssikringsrutiner, og kan derfor ikke ses på som nasjonal statistikk. Tallene kan likevel gi et godt bilde av utviklingen, og for eksempel vise i hvilke bransjer lærlingene er mest utsatt.
 • Tallene kan ikke direkte sammenlignes med statistikk publisert fra NAV.
 • Ikke alle fylkene har oppdaterte tall hver uke, for disse brukes den siste tilgjengelige rapporteringen.
 • Utdanningsprogrammet design og håndverk inkluderer lærefag fra tidligere medier og kommunikasjon
 • For beregning av andel permitterte blir tall på løpende lærekontrakter samlet inn. Antall løpende kontrakter kan variere fra uke til uke. Derfor kan for eksempel andel permitterte stige noe selv om antall permitterte har gått ned.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!