Antall permitterte lærlinger

Tallet på permitterte lærlinger fortsetter å gå ned i uke 23, men fortsatt er 2420 lærlinger permittert. 700 av disse er lærlinger innen restaurant- og matfag.

Hovedfunn

 • På landsbasis er 5 prosent av lærlingene permittert i uke 23
 • Restaurant- og matfag ligger høyest med omtrent 700 permitterte lærlinger
 • Kokkelærlinger, frisørlærlinger og elektrikerlærlinger er spesielt hardt rammet
 • Det er rapportert om få oppsigelser

Ekstra innsamling om permitterte lærlinger

Utdanningsdirektoratet innhenter i en periode ukentlige tall fra fylkeskommunene for å få et oppdatert bilde av konsekvensene korona-situasjonen får for lærlinger og lærekandidater.   

Antallet permitterte har falt de siste ukene

I uke 23 er nesten 2420 lærlinger permittert som følge av korona-situasjonen. Det utgjør 5 prosent av lærlingene på landsbasis. De siste to ukene har antall permitteringer gått ned med nærmere 800. Sammenlignet med uke 18, da det var rapportert flest permitteringer, har antall permitteringer gått ned med 1961.

Det er rapportert om 14 oppsigelser som følge av korona-situasjonen.


Fremdeles mange kokkelærlinger permittert

Rapporteringen for uke 23 viser at det fremdeles er flest permitteringer innenfor restaurant- og matfag, med totalt 696 permitteringer, en nedgang fra 828 uke 22. Deretter følger service og samferdsel og design og håndverk, med henholdsvis 474 og 368. Helse- og oppvekstfag har kun 5 permitterte lærlinger i uke 23.

Kokkefaget er hardest rammet med over 500 permitterte lærlinger i uke 23. Også blant elektrikerlærlinger og frisørlærlinger er det mange permitterte.

 

 

For alle utdanningsprogrammene har vi en nedgang i antall permitteringer fra forrige uke. Andelen permitterte er imidlertid fremdeles spesielt høy i enkelte utdanningsprogrammer; andelen permitterte i restaurant- og matfag ligger på 33 prosent og andelen i design og håndverk ligger på 20 prosent.

 

Størst andel permittert i Oslo og Møre og Romsdal

I Oslo er 8 prosent av lærlingene permittert i uke 23, noe som er høyest andel denne uken. Møre og Romsdal følger med omtrent like stor andel. Lavest andel permitterte er det i  Agder med 3 prosent permitterte lærlinger. I antaller det flest permitterte lærlinger i Viken og færrest i Agder, med henholdsvis 404 og 95 permitteringer. 

Om tallene

 • Statistikken er basert på tall som Utdanningsdirektoratet henter inn ukentlig fra fylkeskommunene.
 • Tallene rapporteres hver tirsdag og publiseres hver onsdag.
 • Fra uke til uke kan noen lærlinger ha kommet tilbake i jobb, mens nye permitteringer kan ha kommet til. Figurene viser det totale antall permitterte den spesifikke uka.
 • Det kan være flere som er permittert eller sagt opp - eller som har kommet tilbake til jobb igjen - enn det fylkeskommunene har oversikt over på rapporteringstidspunktet.
 • Tallene tar ikke hensyn til i hvor stor grad lærlingen er permittert. Hvis en lærling er permittert 40 prosent kan han eller hun fortsatt motta noe opplæring og være i arbeid, men telles her som permittert.
 • Tallene har ikke gått gjennom ordinære kvalitetssikringsrutiner, og kan derfor ikke ses på som nasjonal statistikk. Tallene kan likevel gi et godt bilde av utviklingen, og for eksempel vise i hvilke bransjer lærlingene er mest utsatt.
 • Tallene kan ikke direkte sammenlignes med statistikk publisert fra NAV.
 • Ikke alle fylkene har oppdaterte tall hver uke, for disse brukes den siste tilgjengelige rapporteringen.
 • Utdanningsprogrammet design og håndverk inkluderer lærefag fra tidligere medier og kommunikasjon
 • For beregning av andel permitterte blir tall på løpende lærekontrakter samlet inn. Antall løpende kontrakter kan variere fra uke til uke. Derfor kan for eksempel andel permitterte stige noe selv om antall permitterte har gått ned.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!