Gjennomføring av læretiden 2019-2020

85 prosent av lærlingene oppnår fagbrev innen fem år etter at de starter i lære viser tall for 2019. Elektrofag har høyest gjennomføring. 

Hovedfunn

  • 85 prosent av lærlingene oppnår fag- eller svennebrev i løpet av fem år.
  • Elektrofag har høyest andel lærlinger som fullfører med fagbrev.
  • For elever som starter fagopplæring i skole oppnår 70 prosent fagbrev.
  • 67 prosent av lærekandidatene fullfører med kompetansebevis.

85 prosent får fagbrev innen fem år

En god del av lærlingene som starter opplæring i bedrift bruker mer enn to år på fullføre læretiden og bestå fagprøven. For 2014-kullet hadde litt over halvparten bestått fag- eller svenneprøven innen to år etter påbegynt læretid, mens andelen øker til 77 prosent innen tre år. Innen fem år har 85 prosent av lærlingene oppnådd fag- eller svennebrev.

Det kan være flere grunner til at gjennomføringsgraden øker fra to til tre år etter læretidens start. En viktig grunn er at det er flere lærefag og opplæringsmodeller hvor læretiden i bedrift er lenger enn to år. Elektrofag, som har flere lange læreløp, har for eksempel lavest fullføring etter to år, men høyest fullføring etter fem år. Andre bruker lenger tid enn normert på læretiden, blant annet på grunn av midlertidige avbrudd, omvalg, forsinkelser av fag- eller svenneprøven eller stryk på første forsøk.

Elektrofag har høyest andel lærlinger som fullfører med fagbrev

Det er betydelige forskjeller mellom utdanningsprogrammene i hvor mange som får fagbrev og hvor fort de får det. I elektrofag har 92 prosent av lærlingene bestått fag- eller svenneprøven etter fem år, mens andelen er 72 prosent i design og håndverk.

9 av 10 lærlinger får fagbrev i Sogn og Fjordane

Det er også forskjeller mellom fylkene i gjennomføring av læretiden. Fem år etter påbegynt læretid har 91 prosent av lærlingene i Sogn og Fjordane oppnådd fag- eller svennebrev, mens dette gjelder 79 prosent av lærlingene som startet i Finnmark.

Færre gjennomfører blant elever og lærekandidater

Elever som ikke får læreplass skal få tilbud om å fullføre opplæringen i skolen. Noen elever går opp til fag- eller svenneprøve rett etter de har fullført opplæringen i skole, mens andre får en kontrakt i bedrift senere og fullfører læretiden der. I denne statistikken telles de likevel som elev med fagopplæring i skole. 70 prosent av elevene som startet fagopplæring i skole i 2014 har fullført med fagbrev innen fem år.

Det er også en del som får opplæring i bedrift som lærekandidat. Lærekandidatens mål er et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn et fag- eller svennebrev. For 2014-kullet har 67 prosent av lærekandidatene fullført med kompetansebevis innen fem år.

*For lærlinger og elever med fagopplæring i skole er sluttkompetansen fag- eller svennebrev. Elever med fagopplæring i skole kan også gå opp til kompetansebevis fremfor fag- eller svennebrev. For lærekandidater er sluttkompetansen kompetansebevis.

Liten endring i gjennomføringsgraden for lærlinger

For lærlinger og lærekandidater har det vært en liten økning i gjennomføringsgraden etter fem år. Andelen lærlinger som har oppnådd fagbrev har økt med 0,9 prosentpoeng fra 2013-kullet til 2014-kullet, mens for lærekandidater har andelen som gjennomfører med kompetansebevis økt med 2 prosentpoeng i denne perioden.

Andelen elever som gjennomfører med fagbrev varierer mer fra år til år, der det er 10 prosentpoeng flere som har fått fagbrev i 2014-kullet enn i 2013-kullet. Vi vet ikke hvorfor det har vært stor økning det siste året. Generelt har det vært en økning i antall deltakere og antall som får fagbrev som elev i denne perioden.

Andel med oppnådd sluttkompetanse etter fem år og antall i kullet
 2012-kullet2013-kullet2014-kullet
Lærling 84,3% (16 405) 84,5% (16 316) 85,4% (16 942)
Lærekandidat 63,6% (729) 64,5% (774) 66,8% (867)
Elev/fagopplæring i skole 59,6% (376) 60,3% (506) 70,5% (644)

 

Om statistikken

Statistikken følger et kull nye lærlinger fra to til fem år etter de begynner i lære. Vi kan se andelen av lærlingene som:

- Har oppnådd fag- eller svennebrev
- Fortsatt er i lære
- Har fullført læretiden, men ikke oppnådd fag- eller svennebrev
- Er ute av lære uten å ha fullført læretiden eller oppnådd fagbrev.

Et kull er alle lærlinger som begynner læretiden mellom 1. oktober ett år og 30. september året etter. For eksempel er 2014-kullet de som begynte læretiden mellom 1. oktober 2013 og 30. september 2014. Hver person telles kun med én kontrakt og i ett kull.

Det er også mulig å se status for kullene med elever med fagopplæring i skole og for lærekandidater.

Tidspunkt for gjennomføringsstatus (måletidspunkt) er avhengig av startdato for hver persons kontrakt. For hvert måletidspunkt inkluderer vi to måneder, slik at første status registreres akkurat 2 år og 2 måneder etter hver enkelt persons startdato. Dette fordi fag- og svenneprøven kan tas inntil to måneder etter læretidens slutt.

Dersom en person har tegnet flere kontrakter, er det den første kontrakten som definerer læretidens starttidspunkt og hvilket kull, fylke, lærefag og kontraktstype en person blir registrert med. Det vil si at hvis en person får en ny kontrakt senere vil de for alle måletidspunktene være registrert i det kullet, fylket og lærefaget der de først fikk kontrakt og med den kontraktstypen de først ble registrert med.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!