Tall og analyse av barnehager 2018

Barnehager

Det er 5788 barnehager i Norge, nesten 100 færre enn i 2017. Det blir først og fremst færre av de minste barnehagene, både familiebarnehager og ordinære barnehager med under 26 barn.

Tabell 8. Antall barnehager etter barnehagetype.

 Barnehagetype20142015201620172018

Ordinære*

5395

5338

5288

5226

5173

Familiebarnehager**

689

632

578

537

498

Åpne barnehager

121

117

114

113

117

Totalt

6205

6087

5980

5876

5788

*Inkluderer også barnehager som er kombinerte ordinære/familiebarnehager

**Inkluderer også barnehager som er kominerte åpne/ordinære

47 prosent av barnehagene er kommunale og 53 prosent er private. 50 prosent av barna går i kommunale barnehager.

Tabell 9. Antall barnehager etter eier (alle barnehagetyper).
 20142015201620172018

Kommunal

2886

2821

2774

2722

2695

Privat

3319

3266

3206

3154

3093

Totalt

6205

6087

5980

5876

5788

Kun 1 prosent av barna går i familiebarnehager

98,6* prosent av alle barn i barnehage går i en ordinær barnehage. Tallet på barn i familiebarnehage har gått ned flere år på rad. I 2018 gikk 3900 barn i familiebarnehage.  De fleste barn som går i familiebarnehage er under 3 år.

*rettet 01.04.2019

Tabell 10. Antall og andel barn i familiebarnehager 2014-2018.

Alder 20142015201620172018

Små barn (0-2 år)

3759

3298

3046

2895

2648

Store barn (3-6 år)

1388

1319

1421

1304

1216

Totalt

5147

4618

4467

4199

3864

Andel som går i familiebarnehage

1,8 %

1,7 %

1,6 %

1,5 %

1,4 %

 

 

Færre barn på venteliste

Per 15.12.2018 var det totalt 5395 barn på venteliste for å få barnehageplass. Det er 2162 færre enn i 2016. Barn på venteliste viser til barn det er søkt plass for, men som ikke har fått innvilget plass per 15. desember 2018.

Alle landets kommuner oppfyller retten til plass. 2400 av barna på venteliste er 0 år eller 1-åringer født etter fristen.

At et barn står på venteliste sier ikke noe om hvor lenge det er siden barnet har søkt om plass. Etterhvert som retten til plass er utvidet ser det ut til at søking og tildeling av plasser i større grad skjer fortløpende i stedet for at det er knyttet til et hovedopptak. Nesten alle kommuner har ulike varianter av supplerende opptak. 

Les mer om rett til plass på udir.no.

Tabell 11. Barn på venteliste per 15.12.
Alder0 år  1 år uten rett til plass  1 år med rett til plass  2 år  3 år  4 år  5 år Sum barn

2014

2398

1263

1882

1178

800

551

262

8334

2015

3883

1420

2017

1300

854

581

356

10 411

2016*

2790

1707

1189

1173

639

525

308

8331

2017**

2337

460

1492

835

486

333

219

6162

2018

2049

383

1225

755

449

326

208

5395

*Retten til plass ble utvidet til å gjelde 1-åringer født i september og oktober.

**Retten til plass ble utvidet til å gjelde 1-åringer født i november.

15 prosent av barnehagene har tatt stedlig tilsyn

44 prosent av barnehagene har hatt stedlig og/eller skriftlig tilsyn etter barnehagelovens § 16 i løpet av de siste tolv månedene. Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng fra 2017. Det er nesten 600 flere private barnehager enn kommunale som har hatt tilsyn. 

15 prosent av barnehagene har hatt stedlig tilsyn, som vil si at kommunen har gjennomført intervjuer eller vært på befaring i barnehagen. 

Du finner statistikk om tilsyn i barnehager på udir.no/statistikk.

Mange friluftsbarnehager

1511 barnehager oppgir å ha en profil som legger føringer for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Friluftsbarnehage er den vanligste profilen – totalt oppgir 479 barnehager at de er en friluftsbarnehage eller har en friluftsavdeling. Det utgjør 8 prosent av alle barnehager.