Utdanningsspeilet 2022

Elevenes digitale ferdigheter og kompetanse

Elevers digitale ferdigheter regnes som en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanen. Sammen med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter er digitale ferdigheter en forutsetning for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.

Det finnes ingen nasjonal undersøkelse som måler digitale ferdigheter, men i Elevundersøkelsen kan skolene velge om de ønsker at elevene skal svare på spørsmål om sin digitale kompetanse. En rekke skoler valgte å inkludere disse spørsmålene i 2021, og omkring 130 000 elever fra 5. trinn til vg3 har svart.

Elevene bruker digitale verktøy i et flertall av fagene

I Elevundersøkelsen svarer 3 av 4 elever at de lærer å være kritiske til informasjon de finner på internett, og at de lærer seg å tenke over hvordan de bruker informasjon fra internett i mange, de fleste eller alle fag.

Videre svarer 9 av 10 elever at de bruker digitale verktøy, for eksempel datamaskin, nettbrett og interaktiv tavle, for å lære i alle, de fleste eller mange fag.

Digitale ferdigheter

En høyere andel jenter enn gutter svarer at de bruker digitale verktøy for å lære i alle eller de fleste fagene. Forskjellen i bruken av digitale verktøy er størst mellom gutter og jenter på 10. trinn, vg1 og vg2, og minst på 5. trinn, 6. trinn og vg3. Guttene svarer imidlertid oftere enn jentene at de bruker digitale verktøy i mange fag.