Hva gjør de som ikke fikk læreplass?

Samfunnet og arbeidslivet er avhengig av fagarbeiderne, men hvert år står mange uten læreplass mot årets slutt. Vi har sett på statistikken, for å finne ut hva slags aktivitet de som ikke fikk læreplass er i. 

Per 1. desember 2013 hadde nærmere 1 av 3 søkere til læreplass ikke fått godkjent lærekontrakt. Totalt var 7 700 uten læreplass, og av disse hadde 5 750 lovfestet rett tilvideregående opplæring, såkalt ungdomsrett.

Fylkeskommunene er pålagt å gi søkere med ungdomsrett et
tilbud om opplæring. I dette notatet undersøker vi derfor hva
slags aktivitet disse søkerne var i frem til sommeren 2014,
altså resten av det skoleåret de søkte læreplass.

Fylkeskommunene er pålagt å gi søkere med ungdomsrett et tilbud om opplæring. Vi har derfor undersøkt hva slags aktivitet disse søkerne var i frem til sommeren 2014, altså resten av det skoleåret de søkte læreplass.

Dette er hovedfunnene: 

  • Mange av de med ungdomsrett som ikke hadde godkjent lærekontrakt innen 1. desember, kom i aktivitet innen sommeren. 18 prosent fikk senere lærekontrakt, 16 prosent fikk andre typer kontrakter og 22 prosent gikk i videregående skole. 
  • Totalt betyr det at 55 prosent av søkerne uten godkjent lærekontrakt var i videregående opplæring i løpet av skoleåret, slik de har krav på.
  • 21 prosent var i aktivitet registrert av oppfølgingstjenesten, som jobber for å få ungdommen tilbake i utdanning, i arbeid eller i andre kompetansefremmende aktiviteter.
  • 23 prosent var i ukjent aktivitet.
  • Tilbudet varierer mye fra fylke til fylke. En læreplasssøker fra for eksempel Vestfold har ikke de samme mulighetene som en søker fra Rogaland.

Les mer her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!