Regning som grunnleggende ferdighet

I lys av relevant forskning ser denne artikkelen nærmere på hva regning som grunnleggende ferdighet betyr for elevenes fagkompetanse og læring.

Læreplanene i Kunnskapsløftet inneholder fem grunnleggende ferdigheter som alle skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i fag.

Denne artikkelen viser hva som menes med regning som grunnleggende ferdighet i fag, og hvordan evalueringen av Kunnskapsløftet har bidratt til revideringen av flere læreplaner. Artikkelen gir til slutt noen eksempler på hvordan regning kan integreres i de ulike fagene.

Last ned

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!