Barnehagespeilet

Barnehagespeilet inneholder aktuell statistikk og forsking om barnehagene i Norge. Tallene og analysene gir et overblikk over utviklingen i barnehagesektoren de siste årene.

Vi får stadig mer kunnskap om barnehagene. Samtidig trenger de fleste av oss hjelp til å sortere i all kunnskapen, og til å sette kunnskapsfragmentene inn i en storre sammenheng. Vårt årlige barnehagespeil hjelper deg med dette. Her får du innsikt i aktuell statistikk og forskning om en av de aller første læringsarenaene utenfor hjemmet mange av barna våre møter.

I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1-5 år i barnehage. Trivsel og glede i lek og læring er viktig for barnas utvikling. I årets barnehagespeil kan du lese om en undersøkelse i Oslo-barnehagene, som viser at de fleste barna trives og har venner. Samtidig opplever nesten 40 prosent at det bare er "sann passe" å være i barnehagen, og en liten gruppe blir ofte plaget slik at de blir lei seg. Dette viser hvor viktig det er at arbeid med gode omsorgs- og læringsmiljø starter allerede i barnehagen. I årene som kommer skal vi satse mer på nettopp dette.

En annen viktig faktor for barnas utvikling, er kvalifisert kompetanse hos de ansatte. Derfor er det gledelig å se at stadig flere barnehager oppfyller pedagognormen uten dispensasjon fra utdanningskravet. Andelen har økt fra 55 til 71 prosent på ett år. På slutten av Barnehagespeilet kan du også lese om at et tett samarbeid mellom barnehage og skole er viktig for at det blir en god overgang.

Barnehagespeilet er et barn av Utdanningsspeilet. Der finner du statistikk og forskning om både barnehage og grunnopplæring.

Ønsker du en trykket versjon av Barnehagespeilet? Send en e-post til fg.oslo@07.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!