Nytt verktøy for tall og statistikk

Nytt statistikkverktøy skal gjøre tall og fakta mer tilgjengelig. Verktøy som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no. 

Utdanningsdirektoratet er godt i gang med å utvikle et verktøy for å gjøre statistikk og fakta mer tilgjengelig for brukerne våre. Verktøyet skal på en enkel og visuell måte presentere statistikk og fakta på barnehage- og skolefeltet. I verktøyet vil det være oversiktssider som samler nøkkeltall og indikatorer på samme sted. Det vil også være mer detaljerte fremstillinger av enkelte statistikker og temaer, for eksempel nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

8. juni blir det det nye verktøyet tilgjengelig på udir.no.

Skoleporten legges ned

Utdanningsdirektoratet vil publisere statistikken som i dag finnes i Skoleporten på udir.no/statistikk. Siden vi flytter innholdet fra Skoleporten inn på udir.no stenger vi Skoleporten sommeren 2021. Vi jobber nå med å tilpasse udir.no for å skape en ryddig arbeidsflate som er enklere å finne frem i.  

Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skoler bygges opp på nytt utenfor Skoleporten. Den nye ståstedsanalysen skal lanseres 1. august. Det vil være mulig å gjennomføre ståstedsanalysen i Skoleporten fram til 1. juli. Det vil ikke være mulig å få tilgang til tidligere ståstedsanalyser i Skoleporten etter dette, men det jobbes med å kopiere innholdet fra Fase 2 – egenvurdering av skolens praksis inn i det nye verktøyet slik at dette fortsatt er tilgjengelig.

Mal for tilstandsrapport

Mal for tilstandsrapport bygges opp på nytt utenfor skoleporten. Du vil finne den via udir.no. Den nye malen tilbyr muligheten til å eksportere tall og statistikk til et dokument som kan redigeres og tilpasses slik at den blir et godt verktøy for lokal kvalitetsvurdering og -utvikling. Gamle tilstandsrapporter som i dag er lagret i Skoleporten blir borte når det systemet stenger 1.7. Det er derfor viktig at tilstandsrapporter man ønsker å ta vare på lagres lokalt, slik at de ikke forsvinner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!