Nytt verktøy for tall og statistikk

8. juni lanseres et nytt statistikkverktøy som skal gjøre tall og fakta mer tilgjengelig. Skoleporten blir derfor lagt ned, men verktøyene blir flyttet til udir.no. 

Utdanningsdirektoratet er godt i gang med å utvikle et verktøy for å gjøre statistikk og fakta mer tilgjengelig for brukerne våre. Verktøyet skal på en enkel og visuell måte presentere statistikk og fakta på barnehage- og skolefeltet. I verktøyet vil det være oversiktssider som samler nøkkeltall og indikatorer på samme sted. Det vil også være mer detaljerte fremstillinger av enkelte statistikker og temaer, for eksempel nasjonale prøver og elevundersøkelsen.

Det nye verktøyet blir lansert på udir.no 8. juni. 

Her kan du se en kort presentasjon av det nye verktøyet:

Skoleporten legges ned

Statistikken som i dag ligger i skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Skoleporten blir derfor lagt ned fra 1. juli 2021. Vi jobber nå med å tilpasse udir.no for å skape en ryddig arbeidsflate som er enklere å finne frem i.  

Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skoler bygges opp på nytt utenfor Skoleporten og vil være klar 2. august. Det vil være mulig å gjennomføre ståstedsanalysen i Skoleporten frem til 1. juli. Etter dette vil skoleporten ikke lenger være tilgjengelig, men det jobbes med å kopiere innholdet fra Fase 2 – egenvurdering av skolens praksis inn i det nye verktøyet.

Mal for tilstandsrapport

Mal for tilstandsrapport bygges opp på nytt utenfor skoleporten og vil være tilgjengelig via udir.no. Den nye malen tilbyr muligheten til å eksportere tall og statistikk til et dokument som kan redigeres og tilpasses slik at den blir et godt verktøy for lokal kvalitetsvurdering og -utvikling. Gamle tilstandsrapporter som i dag er lagret i Skoleporten blir borte når det systemet stenger 1.juli. Det er derfor viktig at tilstandsrapporter man ønsker å ta vare på lagres lokalt, slik at de ikke forsvinner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!