Andelen søkere som har fått læreplass

 8 av 10 søkere til læreplass startet i lære 2019. Flest har fått læreplass i bygg- og anleggsteknikk.

Hovedfunn

  • 28 600 søkte læreplass i 2019.
  • Innen utgangen av året hadde 78 prosent av søkerne fått en lærekontrakt og startet i lære.
  • 3 prosent av søkerne fikk en opplæringskontrakt og startet som lærekandidat.
  • I tillegg startet 4 prosent av søkerne fagopplæring i skole/alternativ Vg3.
  • De fleste som fikk læreplass startet i lære før utgangen av august.
  • Flest søkere fikk læreplass innen bygg- og anleggsteknikk.

Du finner alle tallene på udir.no/statistikk.

28 600 søkte læreplass

I 2019 var det over 28 600 som ønsket seg læreplass totalt i landet. Det er flest søkere til læreplass i Viken, som har mer enn 5000 av søkerne. Til sammenligning var det 1400 som ønsket læreplass i Møre og Romsdal.

Helse- og oppvekstfag er det mest populære utdanningsprogrammet, etterfulgt av bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon. Det er færrest søkere til læreplass innen naturbruk.

 

*Medier og kommunikasjon ble skoleåret 2016-17 et studieforberedende utdanningsprogram, med en trinnvis innføring av de nye tilbudene.

8 av 10 søkere har startet opplæring i bedrift

Innen utgangen av 2019 hadde 78 prosent av søkerne fått en lærekontrakt og startet opplæring i bedrift. De fleste av disse startet i lære tidlig på høsten. 69 prosent av søkerne hadde startet i lære før utgangen av august.

I tillegg får noen søkere alternativer til lærekontrakt. 3 prosent av søkerne fikk en opplæringskontrakt og startet som lærekandidat i løpet av 2019. En opplæringskontrakt tegnes mellom en lærekandidat og en lærebedrift. Lærekandidatens mål er et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn et fag- eller svennebrev.

Det betyr at totalt 81 prosent av søkerne fikk en kontrakt og startet opplæring i bedrift før utgangen av 2019. Søkere som ikke får læreplass skal få et tilbud om fagopplæring i skole, også kalt alternativ Vg3. Eleven følger samme læreplan som om den var i bedrift, men opplæringen skjer i regi av skolen. 4 prosent av søkerne hadde startet et slikt opplæringstilbud innen utgangen av 2019.

Andel søkere som var i lære innen utgangen av hver måned, 2019.

Kontraktstype August Oktober Desember
Lærekontrakter 69,5 % 77,3 % 77,7 %
Opplæringskontrakt 3,0 % 3,3 % 3,4 %
Fagopplæring i skole 1,6 % 3,8 % 4,1 %
Fått og startet, tilbud totalt 74,1 % 84,4 % 85,2 %

Hvem regnes som søkere i denne statistikken?

Tallene inkluderer de som har søkt læreplass på førsteønske gjennom søkeportalen VIGO. I tillegg inngår søkere som har skaffet seg læreplass uten å gå gjennom VIGO.

Søkere som har trukket søknaden eller som ikke har svart på gjentatte henvendelser fra fylkeskommunen tas ut av søkertallet. Dette er for å få en bedre oversikt over reelle søkere til læreplass. Hvordan fylkeskommunene registrerer disse søkerne ser ut til å variere, slik at man ikke vet sikkert om ulikheter mellom fylker skyldes faktiske forskjeller eller ulik registreringspraksis.

Flest søkere fikk læreplass i bygg- og anleggsteknikk

Det er forskjeller mellom utdanningsprogrammene i andelen søkere som får læreplass. 86 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk fikk en lærekontrakt i løpet av 2019, mens 70 prosent fikk lærekontrakt innen service og samferdsel. Innenfor hvert utdanningsprogram er det store fylkesforskjeller.

Det er også forskjeller mellom fag i andelen søkere som fikk en opplæringskontrakt og startet som lærekandidat i 2019. Andelen varierer fra 0,3 prosent i elektrofag til 10 prosent i restaurant- og matfag.

 

Størst andel fikk læreplass i Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo

Det er noen forskjeller mellom fylkene i hvor stor prosentandel av søkerne som fikk læreplass. I Møre og Romsdal, Rogaland, Oslo og Nordland fikk over 80 prosent av søkerne en lærekontrakt i 2019, mens i de andre fylkene ligger andelen mellom 71 og 80 prosent.

Det er også fylkesforskjeller i hvor mange søkere som fikk alternativer til lærekontrakt. Andelen søkere som fikk opplæringskontrakt varierer fra 2 prosent i Rogaland til 5 prosent i Viken, mens andelen som fikk fagopplæring i skole varierer fra 0,2 prosent i Troms og Finnmark til 11 prosent i Agder.

Ser vi på andelen som fikk lærekontrakt, opplæringskontrakt og fagopplæring i skole i sammenheng, jevner de fylkesvise forskjellene seg noe ut. Dette kan tyde på at ordningene brukes noe ulikt. Totalt startet 85 prosent av de som søkte læreplass opplæring i bedrift eller fagopplæring i skole innen utgangen av året.

 

Ulike grunner til at søkere ikke får læreplass

81 prosent av søkerne startet opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat i løpet av 2019. Det betyr samtidig at 19 prosent av søkerne ikke fikk læreplass i bedrift før utgangen av året. Det kan være mange grunner til at søkere ikke får læreplass. Hindringer for å få læreplass kan blant annet handle om at søkerne ikke oppleves som kvalifiserte eller klare for overgangen til lære, at antall skoleplasser ikke samsvarer med tilgjengelige læreplasser eller at bedriftene mangler motiver for å ta inn lærlinger (Utdanningsdirektoratet 2019)

Tidligere analyser har samtidig vist at en stor del av søkerne som står uten læreplass, er i annen videregående opplæring eller får læreplass ved et senere tidspunkt (Utdanningsspeilet 2018).

Om statistikken

Statistikken Søkere som har fått lærekontrakt viser andel søkere som har fått lærekontrakt i løpet av et kalenderår. Vi publiserer tall per august, oktober og desember. Tallene per desember inkluderer kontrakter som er startet og godkjent mellom 1. januar og 31. desember 2019.

Statistikken viser kun kontrakter som er blitt godkjent av fylkeskommunene. Dette er ikke det samme som hvor mange som er formidlet til læreplass. Statistikken er heller ikke en fulltelling av antall nye kontrakter for et år, siden den kun inkluderer kontrakter som både har startdato og godkjentdato det inneværende året.

Vi har i 2019 gjort endringer i statistikken, som gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere årganger. Følgende endringer er gjort:

  • Søkere som har trukket søknaden eller som ikke har svart på gjentatte henvendelser fra fylkeskommunen er tatt ut av søkertallet.
  • I beregningen av tall per august og oktober, vises andelen søkere som har startet i lære innen henholdsvis 31. august og 31. oktober, uavhengig av når i 2019 kontrakten ble godkjent. 

For mer informasjon, se «Om statistikken» i rapporten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!