Søkere som har fått lærekontrakt - hovedfunn

7 av 10 har fått lærekontrakt innen utgangen av oktober. Hittil i år er det 790 flere godkjente lærekontrakter sammenlignet med i fjor.

Hovedfunn:

  • 28 000 søkere
  • 19 600 godkjente lærekontrakter
  • 790 flere lærekontrakter enn på samme tidspunkt i fjor
  • 70 prosent har fått godkjent lærekontrakt. Det er to prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

 

Om statistikken
Statistikken Søkere som har fått lærekontrakt er laget for å kunne følge utviklingen i andelen søkere som får lærekontrakt utover høsten.  Disse tallene viser kun kontrakter som er godkjent til og med 31. oktober. Vi vet ikke om økningen fra i fjor til i år er en reell økning, eller skyldes at fylkeskommunene godkjenner kontraktene tidligere. Endelig tall og mer grundig analyse av søkere som har fått lærekontrakt i 2018 blir publisert i januar.
Se flere tall:

7 av 10 søkere har fått kontrakt innen utgangen av oktober

Av 28 000 søkere til læreplass har 19 600 fått godkjent lærekontrakt per 31. oktober. Det betyr at 70 prosent av søkerne har fått godkjent lærekontrakt.

Status for utdanningsprogrammene

79 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk har fått en godkjent lærekontrakt per 31. oktober. Tilsvarende andel for service og samferdsel er 60 prosent.

 

Status for fylkene

Det er store variasjoner mellom fylkene i andel søkere som har fått godkjent lærekontrakt per 31. oktober (tabell 1). I Rogaland har 78 prosent av søkerne fått lærekontrakt, mens 57 prosent har fått kontrakt i Buskerud.

Tabell 1. Søkere som har fått lærekontrakt, fordelt på fylke. Per 31. oktober 2018

 

Antall søkere

Antall kontrakter

Andel kontrakter (prosent)

Akershus

1 942

1 281

66

Aust-Agder

692

473

68,4

Buskerud

1 510

868

57,5

Finnmark

620

455

73,4

Hedmark

968

690

71,3

Hordaland

2 883

2 046

71

Møre og Romsdal

1 631

1 111

68,1

Nordland

1 574

1 099

69,8

Oppland

1 068

725

67,9

Oslo

2 031

1 507

74,2

Rogaland

3 017

2 364

78,4

Sogn og Fjordane

785

606

77,2

Telemark

1 023

708

69,2

Troms

1 092

749

68,6

Trøndelag

3 117

2 345

75,2

Vest-Agder

1 175

847

72,1

Vestfold

1 321

810

61,3

Østfold

1 565

920

58,8

Hele landet

28 014

19 604

70

En del får andre typer kontrakter

  • 2,1 prosent har takket ja til tilbud om fagopplæring i skole.
  • 2,9 prosent har fått en godkjent opplæringskontrakt.

 

 

Vi publiserer tall per august, oktober og desember. Tallene per oktober inkluderer alle lærekontrakter som har startet og blitt godkjent mellom 1. januar og 31. oktober 2018. Endelige tall er per 31. desember 2018 og blir publisert i januar.

Statistikken viser kun kontrakter som faktisk er blitt godkjent av fylkeskommunene. Dette er ikke det samme som hvor mange som er formidlet til læreplass. Det er ingen garanti for at en formidlet søker ender opp med en godkjent lærekontrakt. Derfor viser Utdanningsdirektoratets statistikk tall over godkjente kontrakter og ikke formidling av læreplasser. Dette er heller ikke en fulltelling av antall nye lærekontrakter for et år. Statistikken for 2018 inkluderer kun kontrakter som har startdato og godkjentdato i 2018.

Databehandling:

Det er kun søkere med læreplass som førsteønske som telles. I tillegg er de som har skaffet seg læreplass på egenhånd (ikke søkt), og de som har søkt skoleplass men likevel fått læreplass, lagt inn som søkere. 

Hvis en person har fått en kontrakt, vil fylke, program, rettsstatus og så videre fra kontraktsfil telle.

Fylkesfordelingen skjer etter avgiverfylket.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!