8 av 10 søkere fikk læreplass

Andel som har fått lærekontrakt 2020

Nesten 8 av 10 søkere fikk læreplass og startet opplæring i bedrift i 2020. Det er en liten nedgang fra 2019.

Hovedfunn

  • Nærmere 28 800 søkte læreplass i 2020.
  • 76 prosent av søkerne fikk en lærekontrakt og startet i lære i løpet av 2020. Det er 2 prosentpoeng lavere enn i 2019.
  • 3 prosent av søkerne fikk en opplæringskontrakt og startet som lærekandidat.
  • Samtlige utdanningsprogram har en nedgang i andel søkere som får lærekontrakt. Nedgangen er størst i restaurant- og matfag.

Nesten 8 av 10 søkere fikk læreplass i bedrift

I 2020 var det nærmere 28 800 som søkte om læreplass i Norge. 76 prosent av dem fikk en lærekontrakt og startet opplæring i bedrift innen utgangen av året. De fleste av søkerne som fikk lærekontrakt startet i lære tidlig på høsten.

I tillegg får noen søkere alternativer til lærekontrakt. 3 prosent av søkerne fikk en opplæringskontrakt, og startet opplæring i bedrift som lærekandidat i 2020. Lærekandidatens mål er et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn et fag- eller svennebrev.

Totalt fikk 79 prosent av søkerne en lærekontrakt eller opplæringskontrakt i 2020.

Andel søkere som har startet i lære etter måned (2019 og 2020)
 20192020
  August Oktober Desember August Oktober Desember
Lærekontrakt 69,5 % 77,3 % 77,7 % 67,3 % 74,8 % 75,7 %
Opplæringskontrakt 3 % 3,3 % 3,4 % 2,7 % 3,1 %

3,2 %

Fagopplæring i skole 1,6 % 3,8 % 4,1 % 1,5 % 3,5 % 4,5 %

Søkere som ikke får læreplass skal få tilbud om fagopplæring i skole, også kalt alternativ Vg3. Eleven følger samme læreplan som om det var opplæring i bedrift, men opplæringen skjer i regi av skolen. 4,5 prosent av søkerne hadde startet fagopplæring i skole innen utgangen av 2020.

Færre søkere fikk læreplass sammenlignet med året før

Det er en nedgang i andelen søkere som får lærekontrakt fra 78 prosent i 2019 til 76 prosent i 2020. Dette tilsvarer 460 færre søkere som har fått lærekontrakt. I tillegg er det 50 færre som har fått en opplæringskontrakt.

Koronautbruddet i 2020 kan ha gjort det vanskeligere å få læreplass. Mange bedrifter og virksomheter har hatt utfordringer som følge av koronasituasjonen, som har ført til at mange lærlinger/lærekandidater har vært permittert (Utdanningsspeilet 2020). Vi vet ikke hvor mange av disse som var nye lærlinger. Noen av de som fikk læreplass i 2020 kan ha blitt permittert etter de fikk læreplass.

Flest søkere fikk lærekontrakt innen bygg- og anleggsteknikk

Det er forskjeller mellom utdanningsprogrammene i hvor stor prosentandel søkere som får lærekontrakt. Andel søkere som fikk lærekontrakt er størst innen bygg- og anleggsteknikk, der 84 prosent av søkerne fikk en lærekontrakt. Til sammenligning fikk 66 prosent av søkerne til service og samferdsel en lærekontrakt.

Samtlige utdanningsprogram har en nedgang i andelen søkere som fikk lærekontrakt i 2020, sammenlignet med året før. Størst nedgang er det i restaurant- og matfag, med mer enn 5 prosentpoeng. Dette er også utdanningsprogrammet som har vært hardest rammet av permitteringer som følge av koronautbruddet (Utdanningsspeilet 2020). 

Det er også forskjeller mellom fag i andelen søkere som fikk en opplæringskontrakt. 10 prosent av søkerne innen restaurant- og matfag fikk en opplæringskontrakt og startet som lærekandidat i 2020. I elektro og datateknologi er andelen 0 prosent.

Størst andel fikk lærekontrakt i Rogaland og Troms og Finnmark

Det er noen forskjeller mellom fylkene i hvor stor prosentandel av søkerne som fikk lærekontrakt i 2020. I Rogaland og Troms og Finnmark fikk over 81 prosent av søkerne en lærekontrakt, mens 69 prosent fikk lærekontrakt i Agder. Sammenlignet med 2019, har andelen søkere som har fått lærekontrakt gått ned i 9 av 11 fylker. Kun Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark har hatt en økning.

Andelen søkere som fikk opplæringskontrakt varierer fra 5 prosent i Viken til under 2 prosent i Troms og Finnmark, mens andelen som startet fagopplæring i skole varierer fra 12 prosent i Agder til 1 prosent i Troms og Finnmark.

Ser vi på andelen som fikk lærekontrakt, opplæringskontrakt og fagopplæring i skole i sammenheng, jevner de fylkesvise forskjellene seg litt ut. Dette kan tyde på at ordningene brukes noe ulikt.

Det er også store fylkesforskjeller i andelen søkere som har fått lærekontrakt innenfor hvert utdanningsprogram. For eksempel har 87 prosent av søkerne til restaurant- og matfag i Troms og Finnmark fått lærekontrakt, mens 58 prosent har gjort dette i Viken. Innen helse- og oppvekstfag varierer andelen fra 78 prosent i Troms og Finnmark til 60 prosent i Vestfold og Telemark. Det er tilsvarende forskjeller innen de fleste utdanningsprogram.

Flere årsaker til at søkere ikke får læreplass

79 prosent av søkerne startet opplæring i bedrift som lærling eller lærekandidat i løpet av 2020. Det betyr samtidig at over 20 prosent av søkerne ikke fikk læreplass i bedrift før utgangen av året. 2020 ble i stor grad preget av koronautbruddet, der mange bedrifter har hatt utfordringer med å holde driften i gang og lærlinger har blitt permittert. Det kan også være andre grunner til at søkere ikke får læreplass. Hindringer for å få læreplass kan handle om at søkerne ikke oppleves som kvalifiserte eller klare for overgangen til lære, at antallet skoleplasser ikke samsvarer med antallet tilgjengelige læreplasser, eller at bedriftene mangler motiver for å ta inn lærlinger (Utdanningsdirektoratet 2019).

Tidligere analyser har også vist at en stor del av søkerne som står uten læreplass, er i annen videregående opplæring eller får læreplass ved et senere tidspunkt (Utdanningsspeilet 2018).

Om statistikken

Statistikken viser andel søkere som har fått en godkjent lærekontrakt i løpet av et kalenderår. Denne statistikken er laget for å vise forholdet mellom hvor mange som ønsker seg læreplass og hvor mange som får ønsket sitt oppfylt. Statistikken viser også andelen søkere som får alternativer til lærekontrakt, opplæringskontrakt eller fagopplæring i skole. Vi publiserer tall per august, oktober og desember.

Tallene per desember inkluderer kontrakter som både er startet og godkjent mellom 1. januar og 31. desember det gjeldende året. Statistikken er derfor ikke en fulltelling av antall nye kontrakter for ett år. For eksempel vil en kontrakt som startet 1. desember 2020, men først ble godkjent i januar 2021, ikke komme med i statistikken. Totaltellingen over antall lærekontrakter for ett år publiseres 11. februar i statistikkbanken på udir.no.

I 2019 gjorde vi endringer i statistikken Søkere som har fått lærekontrakt, som gjør at tallene fra og med 2019 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger. For mer informasjon, se «Om statistikken» i statistikkbanken på udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!