Om Utdanningsspeilet

Utdanningsspeileter Utdanningsdirektorats årlige publikasjon med statistikk og analyser om barnehage og grunnopplæring i Norge. Publikasjonen følger hele utdanningsløpet fra barnehage og ut videregående opplæring. Gjennom Utdanningsspeilet får du et overblikk over noen av de store utviklingstrekkene innenfor våre områder.

I 2019 ser vi nærmere på hvordan innvandrere og etterkommere lykkes i vårt utdanningssystem. Hvordan sørger vi for at ikke økonomi står i veien for deltagelse i barnehage og skolefritidsordning, og hvilke forskjeller er det i læringsresultater og gjennomføring blant elever med innvandrerbakgrunn og øvrige elever? Kunnskap viser at ungdommer som ankommer Norge sent i grunnskolen har ekstra utfordringer med å gjennomføre og at lærlinger med innvandrerbakgrunn sliter mer enn annen ungdom med å skaffe seg læreplass.

Utdanningsdirektoratet publiserer oppdatert statistikk og forskning gjennom hele året. I Utdanningsspeilet prøver vi å samle trådene og gi en oppsummering av viktige utviklingstrekk med utgangspunkt i skoleåret 2018-19. Samtidig er Utdanningsspeilet en inngangsport til deg som vil finne flere tall og fordype deg i lengre forskningsartikler

Utdanningsspeilet er for de som jobber med politikkutvikling på barnehage og utdanningsfeltet og for alle andre som er interessert i tematikken.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!