Ungdom utenfor opplæring og arbeid

16 277 ungdommer er registrert i Oppfølgingstjenesten per februar 2017. Dette er omtrent 300 færre enn på samme tid i fjor.

Dette er den andre rapporteringen for skoleåret 2016/2017. Tallene finner du i Statistikkportalen

Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Oppfølgingstjenesten har også ansvaret for å koordinere og samordne den tverrfaglige innsatsen for disse ungdommene.

Siste analyser og kodeverk for oppfølgingstjenesten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!