Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Barnehageloven § 19 a slår fast at barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det.  Dette gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage.

Flere barn får spesialpedagogisk hjelp

I 2017 fikk 8 674 barn spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Det tilsvarer 3 prosent av barna. Det har vært en jevn økning i tallet på barn som får spesialpedagogisk hjelp de siste fem årene. I gjennomsnitt har barna vedtak om 500 årstimer med spesialpedagogisk hjelp, fordelt på pedagog og assistent. Kommunene innvilger noen flere vedtakstimer til pedagoger enn assistenter.

134 barn som ikke går i barnehage fikk spesialpedagogisk hjelp i 2017, en nedgang på 95 barn fra 2016. Blant disse er det flest 1- og 2-åringer.

Tabell 4 Antall og andel barn som får spesialpedagogisk hjelp. 2013-2017.
 20132014201520162017
Antall barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp 6 959 7 799 7 950 8 290 8 674
Andel av alle barn i barnehage 2,4 % 2,7 % 2,8 %  2,9 % 3,1 %

Figur 2  Barn i barnehage med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fordelt på alder. 2017.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!