Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. For 2018 er maksprisen 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år. I tillegg til makspris kan barnehagen ta kostpenger som dekker mattilbudet i barnehagen. Det er også lovpålagt med søskenmoderasjon.

For å sikre at barn fra familier med lav inntekt har anledning til å gå i barnehage er det innført moderasjonsordninger. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten til barnehagen. For 2018 gjelder denne ordningen for familier med en samlet inntekt under 533 500 kroner. Familier med inntekt under 450 000 kroner har også rett til 20 timer gratis tid i barnehagen per uke.

28 900 husholdninger har fått redusert foreldrebetaling grunnet lav inntekt

Alle kommuner følger det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling. I tillegg har en del kommuner mer generøse ordninger for husholdninger med lav inntekt.

Totalt 28 902 husholdninger har fått reduksjon i foreldrebetaling grunnet lav inntekt i 2017. Til sammen har 35 735 barn fått lavere oppholdsbetaling på grunn av lav inntekt, mens 20 978 barn har fått innvilget gratis kjernetid på grunn av lav inntekt. Det er 3 000 flere husholdninger og nærmere 2 400 flere barn som får inntekstredusert foreldrebetaling sammenlignet med 2016. Det er også 2 700 flere barn som får gratis kjernetid i barnehage. 2210 barn har i tillegg friplass i barnehage.

Kommunene har brukt over 498 millioner kroner til redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt i 2017. Det er 65 millioner kroner mer enn i 2016.

Søskenmoderasjon til over 47 000 barn

88 prosent av kommunene har 30 prosent søskenmoderasjon for barn 2, som er kravet i forskrift. De andre kommunene har ordninger som går utover minimumskravet. 45 467 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 2. og 1951 barn får søskenmoderasjon som barn nummer 3. Alle kommuner har 50 prosent eller høyere søskenmoderasjon for barn nummer 3, som er kravet i loven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!