Barn i barnehagen

Det går 281 600 barn i barnehage viser tall for 2017. Det er 1000 færre barn enn i 2016.

96 prosent av barna som går i barnehage har heltidsplass, og andelen har økt gradvis de siste årene. Heltidsplass betyr avtalt opphold på minst 41 timer. Det er små forskjeller mellom aldersgrupper i andelen med heltidsplass.

Tabell 1 Antall barn som går i barnehage.
Alder20162017
0 år 2 366 2 245
1 år 43 015 43 300
2 år 55 910 56 177
3 år 58 306 58 558
4 år 60 999 59 482
5 år 61 708 61 530
6 år 345 330
0-6 år 282 649 281 622

Flere tall om barn i barnehagen ligger på udir.no

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

Det er 48 700 minoritetsspråklige barn i barnehage i 2017. Det er 2400 flere enn i 2016, en økning på 5 prosent. De siste fem årene har det vært en jevn økning minoritetsspråklige barn i barnehage i alle aldersgrupper.

Minoritetsspråklige barn er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.
Tabell 2 Antall minoritetsspråklige barn i barnehage. 2013-2017.
År20132014201520162017
Totalt 37 894  41 265  43 429 46 329 48 716

Totalt er 17 prosent av barn i barnehagen minoritetsspråklige. Blant de 10 største kommunene er det Drammen og Oslo som har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage. De fleste av de største kommunene ligger over landsgjennomsnittet.

Tabell 3 Antall og andel minoritetsspråklige barn i de 10 største kommunene. 2017.
UtvalgAntall minoritetsspråklige barnTotaltAndel
Nasjonalt 48 716 281 622 17 %
Drammen 1 204 3 494 34 %
Oslo 10 674 37 033  29 %
Sandnes 999 4 898 20 %
Fredrikstad 756 3 788 20 %
Stavanger 1 432 7 468 19 %
Bærum 1 327 7 580 18 %
Kristiansand 857 5 029 17 %
Bergen 2 489 15 220 16 %
Trondheim 1 505 10 752 14 %
Tromsø 505 4 296 12 %

Det er flere minoritetsspråklige barn i kommunale barnehager enn i private. I private barnehager er 13 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen er 21 prosent i kommunale barnehager.

16 400 minoritetsspråklige barn i barnehage får særskilt språkstimulering. Det utgjør 34 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage. Andelen varierer mellom kommunene.

  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!