Statistikk om voksne i grunnskolen

Her finner du en oppsummering av statistikken om voksne som får grunnskoleopplæring. 

All statistikk i GSI

I GSI finner du statistikk om voksne som får grunnskoleopplæring for skoleåret 2017-18 og tidligere år. Du kan lage dine egne rapporter. 

Statistikken tar utgangspunkt i tall per 1. oktober hvert skoleår.  

Hovedfunn skoleåret 2017-18

Flere voksne får grunnskoleopplæring

13 146 voksne får grunnskoleopplæring. Det er 448 flere enn i 2016-17. Økningen fra tidligere skoleår fortsetter altså, om enn i noe lavere tempo enn tidligere. 

Alle over opplæringspliktig alder med lovlig opphold i Norge, som ikke har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.

Økning i ordinær undervisning

9 807 voksne får ordinær grunnskoleopplæring. Dette er en økning på 518 deltakere sammenlignet med forrige skoleår.

Nedgang i spesialundervisning

3 339 voksne får spesialundervisning fordi de ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det er 77 færre enn i fjor. Det har vært en jevn nedgang de siste årene.

Færre kvinner enn menn

45,8 prosent av de voksne som får grunnskoleopplæring, er kvinner. Andelen har økt med 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

77 prosent er minoritetsspråklige

77 prosent av de som får grunnskoleopplæring for voksne, er minoritetsspråklige. Det utgjør 10 108 personer og er 597 flere enn forrige skoleår.

Det har vært en stor økning i voksne minoritetsspråklige i grunnskoleopplæringen siden 2012-13. Da var antallet 5 510, 56 prosent av alle som fikk grunnskoleopplæring for voksne. Økningen i minoritetsspråklige deltakere i 2017-18 skyldes en økning av deltakere i ordinær undervisning, med 568 personer til 9 554.

Eldre på spesialundervisning

Voksne som får spesialundervisning er eldre enn voksne som får ordinær grunnskoleopplæring.

Nesten halvparten av deltakerne med ordinær undervisning er under 25 år, mens bare 10 prosent er eldre enn 40 år. I spesialundervisningen er 19 prosent av deltakerne under 25 år, mens 45 prosent av deltakerne er eldre enn 40 år.

Flere årsverk til undervisning

I grunnskoleopplæringen for voksne er det 1 408 årsverk til undervisning. Det er 117 flere enn forrige skoleår.

95 prosent av årsverkene til undervisning blir utført av personale med godkjent utdanning, mens 5 prosent blir utført av personer uten godkjent utdanning. Andelen årsverk til undervisning utført av personale uten godkjent utdanning har økt litt siden i fjor, men har ellers vært synkende siden 2009/10. Da ble 5,6 prosent av årsverkene til undervisning utført av personale uten godkjent utdanning.

Færre deltakere per årsverk

Antall deltakere per årsverk til undervisningspersonale har sunket fra forrige skoleår. I 2016-17 var det 9,8 deltakere per årsverk, mens det i 2017-18 er 9,3 deltakere per årsverk.

Tidligere analyser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!