Statistikk om voksne i grunnskolen 2016-17

Her finner du en oppsummering av statistikken om voksne som får grunnskoleopplæring. 

All statistikk i GSI

I GSI finner du statistikk om voksne som får grunnskoleopplæring for skoleåret 2016-17 og tidligere år. Du kan lage dine egne rapporter. 

Statistikken tar utgangspunkt i tall per 1. oktober hvert skoleår.  

Hovedfunn skoleåret 2016-17

Flere voksne får grunnskoleopplæring

12 698 voksne som får grunnskoleopplæring. Det er 1 707 flere enn i 2015-16 og den største årlige økningen vi har registrert.

Alle over opplæringspliktig alder med lovlig opphold i Norge, som ikke har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.

Økning i ordinær undervisning

9 280 voksne får ordinær grunnskoleopplæring. Dette er en økning på 1 812 deltakere sammenlignet med forrige skoleår. Det er spesielt aldersgruppen 16-18 år som har hatt en stor økning. Her er det 1 241 flere deltakere i 2016-17 enn i 2015-16.

Nedgang i spesialundervisning

3 418 voksne får spesialundervisning fordi de ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det er 105 færre enn i fjor. Det har vært en jevn nedgang de siste årene.

Færre kvinner enn menn

44,6 prosent av de voksne som får grunnskoleopplæring, er kvinner. Andelen har sunket med 6,9 prosentpoeng fra i fjor.

Årsaken til at andelen kvinner synker er en kraftig økning i antallet mannlige deltakere.

75 prosent er minoritetsspråklige

75 prosent av de som får grunnskoleopplæring for voksne, er minoritetsspråklige. Det utgjør 9 511 personer og er 2 052 flere enn forrige skoleår.

Det har vært en stor økning i voksne minoritetsspråklige i grunnskoleopplæringen siden 2011-12. Da var antallet 5 623, 54 prosent av alle som fikk grunnskoleopplæring for voksne.Økningen i minoritetsspråklige deltakere i 2016-17 skyldes en økning av deltakere i ordinær undervisning, fra 2 027 til 8 986.

Eldre på spesialundervisning

Voksne som får spesialundervisning er eldre enn voksne som får ordinær grunnskoleopplæring.

Nesten halvparten av deltakerne med ordinær undervisning er under 25 år, mens bare 13 prosent er eldre enn 40 år. I spesialundervisningen er 16 prosent av deltakerne under 25 år, mens 48 prosent av deltakerne er eldre enn 40 år.

Flere årsverk til undervisning

I grunnskoleopplæringen for voksne er det 1 291 årsverk til undervisning. Det er 204 flere enn forrige skoleår.

97 prosent av årsverkene til undervisning blir utført av personale med godkjent utdanning, mens 3 prosent blir utført av personer uten godkjent utdanning. Andelen årsverk til undervisning utført av personale uten godkjent utdanning har økt litt siden i fjor, men har ellers vært synkende siden 2009/10. Da ble 5,6 prosent av årsverkene til undervisning utført av personale uten godkjent utdanning.

Færre deltakere per årsverk

Antall deltakere per årsverk til undervisningspersonale har sunket fra forrige skoleår. I 2015-16 var det 10,1 deltakere per årsverk, mens det i 2016-17 er 9,8 deltakere per årsverk. Antall deltakere per årsverk har ikke sunket siden skoleåret 2012-13.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!